• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Mẫu giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Đề nghị người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và gửi Giấy này đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy này để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP …
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY XÁC NHẬN

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

 

Phòng Đăng ký kinh doanh: ............................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...................................

Email: …………………………………………. Website: ...........................

Ngày ……/……./…… Phòng Đăng ký kinh doanh đã nhận của Ông/Bà ........

.......................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Điện thoại: …………………………………….. Email: ................................

01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp về việc: ......................................................

............................................................................................ qua mạng điện tử.

Bộ hồ sơ gồm có:

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

- ......................................................................................................................

Đề nghị người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và gửi Giấy này đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy này để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Chữ ký đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp

(Ghi họ tên và đóng dấu)1

 

 

1 Trường hợp thành lập doanh nghiệp thì không phải đóng dấu,

Trường hợp đã có chữ ký điện tử thì không phải ký vào Giấy này.

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 1410
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...