• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật
Mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

Mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975 ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Mẫu quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người mẫu trong nước hoặc quốc tế

Mẫu quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người mẫu trong nước hoặc quốc tế

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người mẫu trong nước hoặc quốc tế để Quý khách hàng tham khảo:

Mẫu quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp  trong nước hoặc quốc tế

Mẫu quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp trong nước hoặc quốc tế

Mẫu quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp trong nước hoặc quốc tế được ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013:

Mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài

Mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và các quy định pháp luật có liên quan.

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Mẫu đơn đăng ký dự thi người đẹp, người mẫu của thí sinh

Mẫu đơn đăng ký dự thi người đẹp, người mẫu của thí sinh

Mẫu đơn đăng ký dự thi người đẹp, người mẫu của thí sinh ban hành kèm theo thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để quý khách hàng tham khảo:

Mẫu biên bản thẩm định chương trình, tiết mục, vở diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu

Mẫu biên bản thẩm định chương trình, tiết mục, vở diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu

Mẫu biên bản thẩm định chương trình, tiết mục, vở diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu ban hành kèm theo thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL:

Mẫu thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật,  trình diễn thời trang

Mẫu thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và quy định pháp luật có liên quan:

Page 1 of 11

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Hỗ trợ trực tuyến

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ (24/7)

Gọi số: 19006162

Tư vấn pháp luật 24/7:

Gọi số: 19006162