• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đương nhiên và giám hộ cử có giống nhau?

Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề rất mong các luật sư giải đáp giùm: Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đương nhiên và giám hộ cử có giống nhau?

Người gửi: Kien

Email: hoanghuong...@yahoo.com

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900 6162

 

(Quyền giám hộ đương nhiên/giám hộ cử - Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào bạn ! Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Về vấn đề giám hộ, Điều 58 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ”).

Giám hộ đương nhiên được quy định tại Điều 62 Bộ luật dân sự 2005

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên :

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu, được xác định như sau:

+   Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh, chị tiếp theo là người giám hộ;

+   Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì là người giám hộ.

Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

+   Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

+   Trong trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ.

+   Trong trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Cử người giám hộ được quy định tại Điều 63 Bộ luật dân sự 2005:

Trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên theo quy định thì ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ.

+   Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.

+   Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đương nhiên và người được cử làm giám hộ:

Người giám hộ đương nhiên và người được cử làm người giám hộ sẽ được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về vấn đề này. Như vậy, quyền và nghĩa vụ của 2 người giám hộ này là như nhau:

Nghĩa vụ của người giám hộ

1.  Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi

Người giám hộ của người chưa đủ mười lăm tuổi có các nghĩa vụ sau đây:

+   Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ;

+   Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự;

+   Quản lý tài sản của người được giám hộ;

+   Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

2. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi

Người giám hộ của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có các nghĩa vụ sau đây:

+   Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự;

+   Quản lý tài sản của người được giám hộ;

+   Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

3. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự

Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:

+   Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;

+   Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;

+   Quản lý tài sản của người được giám hộ;

+   Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Quyền của người giám hộ

Người giám hộ có các quyền sau đây:

+   Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu cần thiết của người được giám hộ;

+   Được thanh toán các chi phí cần thiết cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

+   Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Trân trọng !

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

--------------------------------------------------------

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 3545
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ Công ty luật Minh Khuê cung cấp:

Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện dân sự, kinh tế

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện vụ án dân sự, kinh tế...Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty để dược tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự:

Tư vấn giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là một trong những loại giao dịch phổ biến nhất hiện nay, các tranh chấp giao dịch dân sự diễn ra một cách thường xuyên nhưng mức độ mâu thuẫn trong các tranh chấp này là không quá cao. Việc hiểu rõ các quy định của pháp luật dân sự sẽ giúp người dân có hành xử đúng đắn, hợp pháp.

Thông tin pháp luật dân sự

Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: "Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố từ một năm trở lên thì được nhập hộ khẩu Hà Nội", Luật Minh Khuê tư vấn về điều kiện và thủ tục nhập khẩu theo quy định mới nhất.

Hỗ trợ trực tuyến

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT :

Gọi : 19006162

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ:

Gọi : 19006162

Dịch vụ nổi bật