• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Hợp đồng cộng tác viên làm việc tại phòng khám

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng cộng tác viên làm việc tại phòng khám để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp 19006162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải mẫu hợp đồng cộng tác viên làm việc tại phòng khám

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệpsở hữu trí tuệđầu tư nước ngoàithuếđất đai và tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

(Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162)

--------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------****------

 

 HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM

 

(Số …… /ABC)

 

Hôm nay, ngày ……tháng …..năm  200, chúng tôi:

 

Một bên là:                 Công ty Cổ phần dịch vụ chăm sóc phát triển Cộng đồng ABC

Đại diện:                       Ông Nguyễn Văn Tráng

Chức vụ:                      Giám đốc Công ty kiêm Chủ tich Hội đồng quản trị

Địa chỉ:                         Số 08, Tiền Phong Mê Linh, Vĩnh Phúc

Điện thoại:                    (04) 7590078

Fax:                              (04) 7590079

  

Một bên là:                 …………………………………….. (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Số CMND:               ….……….Do Công an ………… cấp ngày …tháng …năm …..

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng cộng sự với các điều khoản sau:

 

Điều 1:            Nội dung công việc

 

1.1              Bên A và Bên B cùng thực hiện một hay một số công việc liên quan đến dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn đầu tư của Bên A.

 

1.2              Nội dung và thời hạn công việc cụ thể sẽ do hai bên cùng nhau thoả thuận khi phát sinh nhu cầu công việc giữa hai bên.

 

1.3              Các công việc do hai bên phối hợp sao cho phù hợp với khả năng, điều kiện và nguyện vọng của nhau.

 

Điều 2: Nghĩa vụ, quyền lợi và quyền hạn của Bên B

 

2.1              Trao đổi và thống nhất lịch làm việc, nội dung công việc với Bên A.

2.2              Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin tài liệu cần thiết và trong phạm vi có thể của Bên A liên quan đến nội dung công việc.

2.3              Được sử dụng các thiết bị văn phòng của Bên A khi cần thiết liên quan đến công việc.

2.4              Đảm bảo về chất lượng kết quả công việc theo yêu cầu của Bên A

2.5              Được Bên A thanh toán tiền công theo quy định tại Điều 4 dưới đây

2.6              Không được sử dụng thông tin và tài liệu của Bên A vào mục đích không được Bên A đồng ý.

 

Điều 3: Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên A

 

3.1              Chuẩn bị tài liệu và cung cấp thông tin cho Bên B

3.2              Phản biện những vấn đề mà Bên B nêu ra trong các kết quả tư vấn và yêu cầu Bên B sửa chữa, bổ sung các kết quả tư vấn cho phù hợp với các yêu cầu của Bên A

3.3              Nộp thuế thu nhập cá nhân hộ cho Bên B (nếu có)

3.4              Ngoại trừ khoản thuế Thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn nêu tại điều 4 dưới đây, Bên A không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của Bên B với Nhà nước đối với khoản thu nhập có được từ Hợp đồng này.

 

Điều 4: Tiền công và Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn

 

4.1.1        Tiền công Bên A trả cho Bên B chỉ phát sinh khi Bên A phát sinh nhu cầu công việc đối với Bên B và Bên B đồng ý thực hiện các công việc theo yêu cầu của Bên A.

4.1.2        Bên A sẽ thanh toán tiền công cho Bên B theo kết quả tư vấn.

4.1.3        Bên A sẽ khấu trừ thu nhập tại nguồn và thay mặt Bên B nộp số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ nêu trên vào Ngân sách nhà nước.

4.1.4        Tiền công sẽ được Bên A thanh toán bằng tiền mặt cho Bên B và được đảm bảo bằng biên bản thanh toán.

 

Điều 5:            Thời hạn hợp đồng

 

Hợp đồng này là hợp đồng không thời hạn và hợp đồng này chỉ hết hiệu lực khi hai bên không còn cơ hội cùng nhau thực hiện các dịch vụ tư vấn.

 

Điều 6:            Điều khoản thi hành

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc thay đổi các điều khoản hợp đồng, mỗi bên phải báo trước để hai bên cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 Bên A                                                                    Bên B

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 1220
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ Công ty luật Minh Khuê:

Luật sư tư vấn hợp đồng

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ trọn gói tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, đàm phán ký kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Tư vấn hợp đồng yêu cầu người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực hợp đồng:

Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng là một dạng tranh chấp phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp hợp đồng bằng hình thức thương thảo trực tiếp hoặc thông qua con đường tòa án:

Hỗ trợ trực tuyến

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

Gọi: 1900 6162

YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN:

Gọi: 1900 6162

Dịch vụ nổi bật