• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Mẫu hợp đồng khoán việc

Mẫu hợp đồng khoán việc - Khoán việc là việc giao lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc thoe hợp đồng đã ký kết. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu hợp đồng khoán việc. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ 19006162 để được tư vấn, hỗ trợ

>> Tải Mẫu hợp đồng khoán việc

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài - 1900 6162)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***-----

 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:……./HĐKV)

(V/v: Tư vấn làm thủ tục……………)

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

 

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ):

CÔNG TY CỔ PHẦN......................................................

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:

Đăng ký kinh doanh: số …….do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố……. cấp ngày……tháng…..năm…….

Mã số thuế:

Tài khoản ngân hàng: …………..tại Ngân hàng…………

Đại diện: Ông/Bà:                                             Chức vụ:

 

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà:

Sinh ngày:

Địa chỉ:

CMND số:                           Nơi cấp                   ngày cấp

Tài khoản ngân hàng: ……………………..tại Ngân hàng…………

 

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc:

Bên A giao cho Bên B thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp đất thực hiện dự án xây dựng tại khu đất........ Các công việc bao gồm:

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư;

- ....

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

- Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng này. Tổng mức thù lao là:........................... VNĐ. (Bằng chữ:...................................................);

- Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:................................. VNĐ;

- Ngay sau khi Bên A nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền, chấp thuận về chủ trương cho phép Bên A tiến hành dự án thì Bên A thanh toán tiếp cho Bên B số tiền là:.......................... VNĐ;

- Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi Bên A nhận được quyết định giao đất. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Nghiên cứu kỹ các thông tin dự án do Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

- Làm việc trực tiếp với chủ dự án và các cơ quan chủ quản của chủ dự án;

- Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

- Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;

- Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản.

BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên

 

 

 

----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 7974
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ Công ty luật Minh Khuê:

Luật sư tư vấn hợp đồng

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ trọn gói tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, đàm phán ký kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Tư vấn hợp đồng yêu cầu người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực hợp đồng:

Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng là một dạng tranh chấp phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp hợp đồng bằng hình thức thương thảo trực tiếp hoặc thông qua con đường tòa án:

Hỗ trợ trực tuyến

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

Gọi: 1900 6162

YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN:

Gọi: 1900 6162

Dịch vụ nổi bật