• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản họp hội đồng thành viên của loại hình công ty TNHH để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 19006162 để được tư vấn, hỗ trợ:

1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.

.Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh ?

(Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900 6162)

---------------------------------------------------------------

Mẫu biên bản họp:

CÔNG TY TNHH .........

-----------------

         Số: ..../20...../BB-.......      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

------*------

Hà nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ..............................

( V/v..........................................)

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20....., tại trụ sở công ty: Số ....., ngõ ......., đường ............., xã ........., huyện ........, thành phố Hà Nội .

Công ty TNHH ...................... tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà ...........

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp:          Bà ......................  – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn:      .................................

Thư ký cuộc họp:          ................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Bà .................. – thành viên sáng lập nắm giữ ........000.000 đồng (................. triệu đồng chẵn)  chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....

2. Bà .................. – thành viên sáng lập nắm giữ ........000.000 đồng (................. triệu đồng chẵn)  chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt:  ............. người tương đương với ......000.000.000 VNĐ (........... đồng chẵn) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0

+ Số thành viên được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật. 

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Vận tải hành khách đường sắt;

4911

2

Vận tải hàng hóa đường sắt;

4912

3

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

4933

4

Vận tải hành khách đường bộ khác;

4932

5

Vận tải đường ống;

4940

6

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;

5011

7

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

5012

8

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa;

5021

9

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa;

5022

10

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, bao gồm: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

 

2. Sửa đổi điều lệ:

Công ty sửa điều 3 về ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2005

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

 

BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:                   100%

Không tán thành:        không

Ý kiến khác:                không 

 

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

                      Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                 

 

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP (24/7) GỌI: 1900 6168

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 13123
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ tư vấn khác:

Dịch vụ tư vấn giải quyết các tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp thường phải đối mặt với không ít các tranh chấp phát sinh trong nội bộ công ty, đó là các tranh chấp về phần vốn góp, mệnh giá cổ phần, về phân chia lợi nhuận.... Công ty luật Minh Khuê là Công ty tư vấn luật chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn pháp luật giải quyết tranh chấp nội bộ cho doanh nghiệp:

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp:

Tư vấn quản lý rủi ro cho doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng thêm cho những đối tác bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với hoạt động của mình. Để có thể đạt được mục tiêu đó, doanh nghiệp thường xây dựng cho mình chiến lược hoạt động cùng hàng loạt những chương trình, kế hoạch để thực thi những chiến lược đã được đề ra.

Kiến thức về Quản Trị Doanh nghiệp

Tư vấn luật thường xuyên

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động... thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP:

1900 6168

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP:

1900 6168

Dịch vụ nổi bật