• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Mẫu Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp:

>> Tải mẫu quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần

 

.Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh ?

(Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900 6162)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN......

-----------------

Số: ..... /20...../QĐ-TĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

      ------*------

         Hà nội, ngày ......tháng ..... năm 20........

                                        

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN.....................

 (V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ........
  • Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cố phần........

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Địa chỉ trụ sở đã đăng ký:

Số nhà....... ngõ ......, phố ....phường ........., quận ........., thành phố.............

Địa chỉ trụ sở dự kiến thay đổi:

Số nhà....... ngõ ......, phố ....phường ........., quận ........., thành phố.............

Điều 2: Sửa đổi điều lệ: Công ty quyết định sửa Điều 1 (tên gọi và trụ sở công ty ), Điều 4 (cơ cấu vốn)

 

Điều 3:Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

 

Điều 4: Điều khoản thi hành

Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ Công ty.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Giám đốc và các thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch  và Đầu tư thành phố Hà Nội;
  • Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 

    .............................................

 

--------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 4843
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ Công ty luật Minh Khuê:

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tư vấn đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi vốn – Tư vấn đăng ký thay đổi thành viên... như sau:

Dịch vụ khác của MKLAW FIRM

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo

Công ty luật Minh Khuê với đội ngũ luật sư đồng nghiệp, các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, có uy tín trong giới luật ở Việt Nam. Với phương châm hoạt động “Tâm sáng trí minh” Công ty luật Minh Khuê chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, với phong cách chuyên nghiệp, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng trong các vụ án Hình sự, dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính.

Dịch vụ nổi bật