• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử để quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử

 

.Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh ?

(Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900 6162)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Toà án........................... (1)

Số:.../.../HSST-QĐ (2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  .........., ngày.... tháng..... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

 

TOÀ ÁN....................................

 

Căn cứ vào các Điều 39, 176 và 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số..../..../HSST ngày...... tháng...... năm......;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo (các bị cáo): (3)............   

Bị Viện kiểm sát (4)...........................................................................................

Truy tố về tội (các tội).....................................................................................

Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.

Thời gian mở phiên toà:..... giờ..... ngày..... tháng..... năm.....

Địa điểm mở phiên toà: .................................................................................

Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).

2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:            .............................................................

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người):............................. 

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): .........................................................................

Các Hội thẩm: (5)...............................................................................................           

Hội thẩm... dự khuyết (nếu có): .........................................................................

Thư ký Toà án:.................................................................................................

Kiểm sát viên tham gia phiên toà:....................................................................  

Kiểm sát viên dự khuyết:................................................................................. 

3. Những người tham gia tố tụng: (6)

.........................................................................................................................          

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................          

4. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên toà:

.........................................................................................................................          

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- VKS...................;

- Bị cáo.................;

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo,

  người bào chữa (nếu có);

- Hồ sơ vụ án.

TOÀ ÁN...................................

Thẩm phán

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04d:     

(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ: Số: 150/2004/HSST-QĐ).

(3) Ghi từng bị cáo và ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp của bị cáo;

(4) Ghi tên Viện kiểm sát tương tự như ghi tên Toà án được hướng dẫn tại điểm (1).

(5) Nếu là Toà án nhân dân thì ghi Các Hội thẩm nhân dân; nếu là Toà án quân sự thì ghi Các Hội thẩm quân nhân; cần ghi họ tên và nghề nghiệp của Hội thẩm.

(6) Ghi họ tên người bào chữa (nếu có); họ tên người phiên dịch (nếu có); họ tên những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên toà.

 

Mẫu số 04d: Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)


 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 2075
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ Công ty luật Minh Khuê:

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tư vấn đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi vốn – Tư vấn đăng ký thay đổi thành viên... như sau:

Dịch vụ khác của MKLAW FIRM

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo

Công ty luật Minh Khuê với đội ngũ luật sư đồng nghiệp, các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, có uy tín trong giới luật ở Việt Nam. Với phương châm hoạt động “Tâm sáng trí minh” Công ty luật Minh Khuê chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, với phong cách chuyên nghiệp, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng trong các vụ án Hình sự, dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính.

Dịch vụ nổi bật