• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của luật tố tụng dân sự để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 19006162 để được tư vấn hỗ trợ:

>> Tải mẫu Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời

Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài - 1900 6162)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÒA ÁN NHÂN DÂN. . . .(l)                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ…./….  LQĐ-BPKCTT(2)

               .......... , ngày...... tháng....... năm.......

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

TÒA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ vào khoản 1 Điều 100 và Điều 121 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………(3)

 bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời.......…………………………………………(4)

của.........………………………….(5); đia chỉ: ……………………………(6)

Là…………………………………..7) trong vụ án…………………………(8)

ối với……………………………..(9); đia chỉ:………………………… ….(l0)

Là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11) trong vụ án nói trên,

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp  tạm thời;

Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời ………………………..(l2)

đã đ­ược áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời ……………………….(14)

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều ………………...(15)

của Bộ luật Tố tụng dân sự đã đ­ược Tòa……………………………….. áp dụng tại

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . . . ./. . . . . . . .LQĐ -BPKCTT.

ngày........ tháng........ năm........

 

Bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều. . .16) của Bộ luật Tố tụng dân sự; .........….(17)

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số. . . . . ./. . . . . /QĐ-BPKCTT ngày. . .  . . tháng. . . . . năm......….. của Tòa án nhân dân.................

3. Quyết định này đ­ược thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nơi nhận:                                                                               TÒA...........................

(Ghi những nơi nhận Tòa án phải cấp hoặc gửi                        Thẩm phán

theo quy định tại khoản 2  Điều 123 của Bộ

 luật Tố tụng dân sự và l­ưu hồ sơ vụ án).

 

 

 


H­ướng dẫn sử dụng Mẫu số 01c

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi  biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa  án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương nào (ví dụ: Tòa  án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ­ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa  án nhân dân tối cao Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí  Minh).

 (2) Ô thứ nhất ghi số, Ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số 02/2005/QĐ - BPKCTT).

(3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã đ­ược áp dụng (ví dụ: kê biên tài sản  đang tranh chấp).

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đ­ược đề nghị thay  đổi (ví dụ: cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp).

 (5) và (6) Ghi đầy đủ  tên và địa chỉ của ng­ười làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

 (7) và (8) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười làm đơn trong vụ án cụ thể mà Tòa án đang  giải quyết.

(9) và (l0) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của ng­ười bị yêu cầu áp dụng biện  pháp khẩn cấp tạm thời.

(11) Ghi địa vị pháp lý của ng­ười bị yêu cẩu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Chú ý: Nếu thuộc tr­ường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng dân số thì không ghi các mục (7), (8) và (11).

(12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm  thời cụ thể đ­ược áp dụng.

(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi.

 (14) Ghi lý do t­ương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng dân sự [ví dụ: "để tạm thời giải quyết yêu cẩu cấp bách của đ­ương sự" hoặc "để bảo vệ chứng cứ” hoặc "để bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 99  của Bộ luật Tố tụng dân sự); "do tình thế cấp thiết, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra" (khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng dân sự].

 (15) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đã đ­ược áp dụng quy định  tại điều luật nào thì ghi điều luật đó.

(16) Biện pháp khẩn cấp tạm thời đ­ược đề nghị thay đổi quy định tại điều luật nào  thì ghi điều luật đó.

 (17) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án (ví dụ I: nếu thay đổi  biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 110 của Bộ luật Tố tụng dân sự  bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 108 của Bộ luật Tố tụng dân  sự thì ghi: "kê biên tài sản đang tranh chấp là...; giao tài sản này cho... quản lý cho  đến khi có quyết định của Tòa án).



Mẫu số 01c. Dùng cho Thẩm phán đ­ược phân công giải quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc đ­ược phân công thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tô cao)

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 1581
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ Công ty luật Minh Khuê:

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tư vấn đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi vốn – Tư vấn đăng ký thay đổi thành viên... như sau:

Dịch vụ khác của MKLAW FIRM

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo

Công ty luật Minh Khuê với đội ngũ luật sư đồng nghiệp, các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, có uy tín trong giới luật ở Việt Nam. Với phương châm hoạt động “Tâm sáng trí minh” Công ty luật Minh Khuê chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, với phong cách chuyên nghiệp, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng trong các vụ án Hình sự, dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính.

Dịch vụ nổi bật