• Luat minh khue
  • Tu van luat
  • Tu van luat ly hon
  • Tu van luat minh khue

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ luật sư, luật sư doanh nghiệp, Công ty luật

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

Vị trí kế toán trưởng trong mỗi công ty giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng - Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng, Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 19006162để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải mẫu quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH

 

.Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh ?

(Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900 6162)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH ...

…..***…..

Số: .../20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.....

                                   Hà Nội, ngày    tháng    năm 20....

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH.................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ......................

-          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH .........................;

-          Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH.......................;

-          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

         Họ và tên: …………………….                                                  Giới tính: …….

         Sinh ngày:…./…./…............….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

         CMTNN/Hộ chiếu số: ……............ do công an ....................….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:        ………………………………………................................…

Chỗ ở hiện tại:                 …………………………………………..............................

Giữ chức vụ:     Kế tóa trưởng Công ty TNHH........ .......................................................

  Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

-        Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

-        Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

-        Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

-        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

-        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

-        Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

-        Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

CHỦ TỊCH

 

----------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

Luật Minh Khuê

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ (MK LAW FIRM)

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24/7) GỌI: 1900 6162

Gửi yêu cầu dịch vụ trực tiếp qua Email    : lienhe@luatminhkhue.vn
Tham khảo dịch vụ và kiến thức pháp luật : http://www.luatminhkhue.vn
© Copyright by MKLAW FIRM

Số lượt đọc 12860
GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Họ và tên(*)

Địa chỉ

Điện thoại(*)

Email(*)

Tiêu đề(*)

Nội Dung(*)

Tìm kiếm

Ví Dụ : Văn bản pháp luật, Van ban luat ...

Dịch vụ Công ty luật Minh Khuê:

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tư vấn đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi vốn – Tư vấn đăng ký thay đổi thành viên... như sau:

Dịch vụ khác của MKLAW FIRM

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo

Công ty luật Minh Khuê với đội ngũ luật sư đồng nghiệp, các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, có uy tín trong giới luật ở Việt Nam. Với phương châm hoạt động “Tâm sáng trí minh” Công ty luật Minh Khuê chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, với phong cách chuyên nghiệp, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng trong các vụ án Hình sự, dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính.

Dịch vụ nổi bật