Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

- Nghị định số 89/2012/NĐ-CP của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

2. Nội dung phân tích:

Do nội dung câu hỏi bạn nêu chưa rõ trường hợp này là đại lý bán dược phẩm cho quầy thuốc tư nhân, hay là quầy thuốc tư nhân bán dược phẩm cho đại lý? Liên quan đến việc bắt buộc phải có hợp đồng theo quy định của các văn bản liên quan đến Luật dược, chỉ có một trường hợp bắt buộc phải có hợp đồng đại lý trong trường hợp đại lý bán thuốc của doanh nghiệp kinh doanh thuốc, cụ thể như sau.

Điều 28. Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

d) Đối với đại lý bán thuốc của doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế, ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, b và c Khoản này còn phải có bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp) hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý.

>> Xem thêm:  Khi nào được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giá trị pháp lý của hợp đồng lao động ?

Ngoài ra các giao dịch khác các văn bản liên quan đến luật dược không có quy định bắt buộc phải có hợp đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê