Trường hợp thông báo xử lý kỷ luật lao động mà người vi phạm không nhận được thì có tiến hành xử lý kỷ luật theo trình tự quy định tại điều 30-NĐ 05/2015 không ?. Xin cám ơn.

Người gửi: N.V.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận đươc câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012;

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Nội dung

>> Xem thêm:  Cảnh cáo là gì ? Khái niệm về hình phạt kỷ luật cảnh cáo ?

-Thứ nhất, hợp đồng lao động dưới 12 tháng có được xử lý kỷ luật không:

Căn cứ vào khoản 4, khoản 5 điều 123 Bộ luật động 2012 có quy định về những trường hợp người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động

"Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình".

Căn cứ vào quy định này thì nếu hợp đồng lao động dưới 12 tháng ngươi sử dụng lao động vẫn được tiến hành xử lý kỷ luật lao động chỉ trừ trường hợp người bị xử lý kỷ luật thuộc trong các trường hợp nêu tại khoản 4, 5 điều 123 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động sẽ không được phép xử lý kỷ luật lao động đối với những trường hợp như luật định.

>> Xem thêm:  Năng lực trách nhiệm pháp lý là gì ? Quy định về năng lực trách nhiệm pháp lý

- Thứ hai: Người lao động mà không nhận được thông báo thì có được quyền xử lý kỷ luật lao động không.

Căn cứ vào điểm c, khoản 1 điều 123 Bộ luật lao động 2012 có quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

"Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật";

Căn cứ vào quy định này thì khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải có mặt của người lao động ( người vi phạm) thì mới có thể tiến hành xử lý kỷ luật và hình thức xử lý kỷ luật đưa ra mới đúng trình tự theo quy định của pháp luật lao động. 

Như vậy, nếu người lao động không nhận được thông báo sẽ tiến hành họp để xử lý kỷ luật thì  người  sử dụng lao động sẽ không được tiến hành  cuộc họp  theo quy định tại điều 30 nghị định 05/2015/NĐ-CP để xử lý kỷ luật người lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021