Điều 96 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định:

 Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

1.  Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

 Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo quy định của Bộ Luật hình sự

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

PHÂN TÍCH TỘI GIẾT NGƯỜI DO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ

Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người, vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cachcần thiết người đang có hành vi xâm hại các lợi ích nói trên. Quy định quyền phòng vệ chính đáng là để khuyến khích mọi công dân đấu tranh với các hành vi xâm phạm các QHXH, ngăn chặn hoặc hạn chế thiệt hại do các hành vi xâm hại gây ra.

Pháp luật quy định tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là tội xâm phạm đến quyền được sống của con người nên khách thể là quyền được sống của con người.

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi tước đoạt cuộc sống của người  đang có hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác. Theo đó:

-  Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải là người vì bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, của tổ chức, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác. Các lợi ích này có thể là lợi ích vật chất hoặc phi vật chất như: tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, v.v ..
-  Người bị hại phải là người đang có hành vi xâm phạm đến các lợi ích nói trên. Nếu hành vi xâm phạm đó chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc thì không thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
-  Thiệt hại mà người bị hại gây nên do hành vi xâm phạm có thể nhiều loại, nhưng thiệt hại mà người phạm tội gây ra chỉ có thể là tính mạng hoặc sức khỏe.
-  Hành vi chống trả của người phạm tội là quá mức cần thiết, không phù hợp tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại: việc đánh giá hành vi chống trả có quá mức cần thiết hay không, Tòa án phải căn cứ vào tính chất và mức độ của hành vi xâm phạm, thời gian, không gian, địa điểm nơi xảy ra sự việc và các yếu tố có liên quan.

Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng khác tội giết người ở chỗ: nạn nhân phải là người đang có hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp; hành vi xâm phạm của nạn nhân phải đang diễn ra; người bị hại của tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là người đang có hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp , hành vi phòng vệ dẫn đến chết người rõ ràng vượt quá mức độ cần thiết. Như vậy, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là trường hợp người phòng vệ đáp ứng ba điều kiện đầu tiên của phòng vệ nhưng điều kiện thứ tư thể hiện ở việc gây thiệt hại chết người rõ ràng là quá đáng. Để đánh giá mức độ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải căn cứ vào tương quan lực lượng giữa các bên, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể khi tội phạm xảy ra. Tội giết người  đòi hỏi phải có thiệt hại chết người xảy ra thì tội phạm mới được coi là hoàn thành.

Mặt chủ quan: tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý. Mục đích của người phạm tội là bảo vệ lợi ích hợp pháp, vì vậy họ được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chủ thể của tội này là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ 16 tuổi.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê