Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sư của công ty Luật Minh Khuê.

>> Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009

Bộ luật Dân sự 2005

2. Nội dung trả lời:

Quy định của bộ luật hình sự về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

Điều 12.  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự thì em trai  của bạn sẽ  không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản nếu tài sản vì giá trị tài sản trộm cắp là 1 triệu đồng (mà theo luật quy định tài sản trộm cắp có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.  mới bị truy cứu trách nhiêm hình sự) Khung hình phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 138 là bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Do em trai anh phạm tội trộm cắp  tài sản với giá trị 1 triệu đồng và không có dấu hiệu của tội phạm rất  nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nên em trai anh sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này.

- Thông thường nếu không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ có thể phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, luật xử lý vi phạm hành chính quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính như sau:

Về độ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính thì theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. (Điềm a Khoản 1 Điều 6) nên em trai bạn do mới đủ 13 tuổi nên sẽ không phải chịu phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này.

Tuy nhiên, nếu như hành vi trộm cắp tài sản của em trai bạn gây thiệt hại cho người bị mất tài sản thì theo quy định tại bộ luật dân sự 2005 em trai bạn vẫn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người đó nếu người đó có đầy đủ căn cứ để được hưởng bồi thường thiệt hại: Khoản 2 Điều 606 Bộ luật Dân sự thì: “Người chưa thành niên dưới 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu..”

Như vậy, em trai bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự cũng như xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng sẽ phải trả lại tài sản đã trộm cắp và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra (nếu có).

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê