Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình về kế hôn của Công ty Luật Minh Khuê.

17 tuổi 10 ngày đã đến tuổi kết hôn chưa?

Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đình, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ điều 8 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Theo quy định trên, thì nếu bạn là nam, bạn phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nếu là nữ thì phải từ đủ 18 tuổi trở lên.

Quy định của luật hôn nhân gia đình năm 2014 không khác so với quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định độ tuổi kết hôn đối với nam là từ 20 tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên.

Đồng thời, theo quy định tạiNghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP có quy định: Điều kiện kết hôn quy định tại Điểm 1 Điều 9 là nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18  tuổi trở lên. Theo quy định này thì không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn; do đó, nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn.

Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo tinh thần không có sư thay đổi so với luật cũ nên quy định này chắc chắn sẽ không có sự thay đổi.

>> Xem thêm:  Tư vấn quyền nuôi con khi ly hôn theo quy định mới năm 2020 ?

Như vậy, nếu bạn đủ 17 tuổi + 1 ngày thì sẽ đủ tuổi kết hôn. Ví dụ: Nếu bạn sinh ngày 11/11/1997 thì đến ngày 12/11/2014 bạn sẽ đủ tuổi kết hôn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam