2)Thời gian phục vụ của lính tình nguyện là bao lâu?

3)Nếu em muốn phục vụ lâu dài trong quân đội bằng con đường tình nguyện thì có được không?

4)Quyền lợi của em và gia đình khi em đi lính tình nguyện là gì?

5) Vừa rồi có đợt gọi khám nghĩa vụ quân sự, nhưng em lại không thấy có giấy gọi. Vậy khi đi đăng ký làm lính tình nguyện thì em có cần phải xuất trình giấy xác nhận đã đi khám nghĩa vụ quân sự không?

6) Đơn xin đi lính tình ngưyện thì em có thể lấy ở đâu?

Em xin cảm ơn!

 Trả lời:

Chào bạn, vấn đề bạn quan tâm xin được trao đổi như sau:

Tôi nghĩ ý định của bạn đáng được hoan nghênh. Với yêu cầu bạn nêu, tôi sẽ tư vấn như sau:
- Tiêu chí gọi nhập ngũ: Công dân nam không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, nơi cư trú, đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, trong thời bình độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Theo quy định tại Điều 3, Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự:
- Thời gian phục vụ tại ngũ: Trong thời bình, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng; của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là hai mươi bốn tháng.

Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ quốc phòng được quyền giữ hạ sĩ quan và binh sĩ phục vụ tại ngũ thêm một thời gian không quá sáu tháng so với thời hạn trên.

(Điều 14, Điều 15 Luật NVQS) - Đối với trường hợp bạn muốn phục vụ lâu dài trong quân đội: Những công dân nam đến 17 tuổi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì có thể được nhận vào học ở trường quân sự và được công nhận là quân nhân tại ngũ.

(Điều 13 Luật NVQS). - Quyền lợi của bạn và gia đình khi bạn phục vụ trong quân đội: bạn có thể tham khảo tại: Nghị định số 122/2006/NĐ-CP, ngày 26/10/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, Thông tư liên tịch 181/2007/TTLT-BQP-BTC , ngày 04/12/2007 hướng dẫn thực hiện nghị định số 106/2007/NĐ-CP ngày 22/6/2007 của chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.
Về cách viết đơn tình nguyện nhập ngũ bạn có thể: Tham khảo đơn tình nguyện nhập ngũ

Bạn có thể liên hệ với Ủy ban xã hoặc Ban chỉ huy quân sự huyện nơi bạn cư trú để đuợc hướng dẫn cụ thể hơn.

Chúc bạn thành công!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến