An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình được quy định tại Điều 68 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 như sau:

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng, các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong gia đình có liên quan đến công việc của lao động là người giúp việc gia đình; thực hiện các chế độ có liên quan đến bảo đảm an toàn và chăm sóc sức khỏe của lao động là người giúp việc gia đình.

- Lao động là người giúp việc gia đình có trách nhiệm chấp hành đúng hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng và phòng, chống cháy, nổ.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động được áp dụng đối với lao động là người giúp việc gia đình.

Trên đây là quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015,

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập