Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị Định 43/2014 quy đinh chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

2. Nội dung phân tích:

2.1 Bạn nói đúng theo như quy định của pháp luật thì những trường hợp tặng cho bất động sản giữa anh,chị em ruột với nhau trong gia đình thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân cụ thể là theo Khoản 4 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007,sửa đổi bổ sung năm 2012

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2.2 Em bạn muốn làm thủ tục tặng cho bạn căn nhà ,nhưng trên giấy tờ căn nhà đó lại có cả tên của chồng em bạn .Như vậy để không phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì em gái bạn nên làm thủ tục tách tài sản căn nhà đấy ra làm tài sản riêng của em gái bạn bằng cách  chồng của em gái bạn chuyển quyền sử dung đất hoặc tặng cho tài sản, bởi thực chất thì tài sản này là tài sản chung hợp nhất trong thời kỳ hôn nhân của em gái bạn,vì thế việc tách ra làm tài sản riêng của em gái ban thì sẽ hợp pháp để em gái bạn làm thủ tục tặng ,cho nhà cho bạn.

Trước tiên thì chồng em gái bạn phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mang hợp đồng đó đi công chứng

Về trình tự, thủ tục làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

"a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này

d) VIệc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã".

Như vậy, để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất từ em gái bạn sang cho bạn trước tiên vợ chồng em gái bạn phải đến một tổ chức công chứng trên địa bản tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND cấp xã để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho này. Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực thì  em gái bạn  tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất của em gái bạn  tại văn phòng đăng ký đất đai.Sau đó thì em gái bạn lại làm tương tự như vậy để tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn.

Về hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...

 Cụ thể :Theo khoản 1,2  Điều 79 Nghị Định 43/2014 quy đinh chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

"Điều 79 Trình tư ,thủ tục chuyển đổi,chuyển nhượng,cho thuê,cho thuê lại,thừa kế,tặng cho ,góp vốn bằng quyền sử dụng đất,quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất,chuyển quyền sử dụng đất,quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ  hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê