Vậy nếu sau ngày15/01/2015 người lao độnng đi đăng kí bảo hiểm thất nghiệp thì BHTN sẽ áp dụng theo luật bảo hiểm năm 2014 hay 2015.
Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Minh Khuê. Tôi xin tư vấn trường hợp của bạn như sau :

Theo quy định của Luật Việc làm  năm 2013Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì:

 - Nếu người lao động nộp hồ sờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì thực hiện theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội  2006 về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Nếu người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 thì sẽ áp dụng luật Việc làm 2015 về bảo hiểm thất nghiệp và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, trường hợp của bạn, do nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 15/01/2015 nên sẽ áp dụng Luật Việc làm 2015 để giải quyết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Quy định về thời hạn trong hợp đồng lao động của cơ quan quản lý nhà nước ?

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin xóa án tích mới nhất và Tư vấn lập hồ sơ đăng ký xóa án tích