Văn phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quận 2 hẹn trả kết quả 4/1/2015 và sau đó áp giá thu tiền sử dụng đất là giá của năm 2015 là đúng hay sai?  

Và quyết định về  giá đất giai đoạn 2015- 2020 của UBND TP HCM là văn bản quy phạm pháp luật không?

Mong nhận hồi âm của quý văn phòng Luật sư!

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phậntư vấn luật Dân sự Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Thông tư số 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

-Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 09/2010/NĐ-CP.)

2, Nội dung tư vấn:

Thứ nhất: Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và áp dụng giá thu tiền sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, thời hạn giải quyết yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 15 ngày. Trong thời gian giải quyết yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu trong hồ sơ của bạn còn thiếu loại giấy tờ nào thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm hướng dẫn bạn làm lại, làm đúng, làm đủ, đồng thời cơ quan này còn có trách nhiệm hướng dẫn bạn về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi đăng ký quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, theo như thông tin mà bạn cung cấp thì hẹn trả kết quả 4/1/2015, tức là 1 tháng sau. Như vậy là không đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, nơi quản lý của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, về việc đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng sau 1 tháng mới được cấp.

Theo đúng quy định của pháp luật về đất đai thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn sẽ được cấp trong năm 2014. Do đó, việc áp dụng thu tiền sử dụng đất giá của năm 2015 là không đúng theo quy định.

Thứ hai: Về quyết định về  giá đất giai đoạn 2015- 2020 của UBND TP HCM là văn bản quy phạm pháp luật không?

Nghị định 91/2006/NĐ-CP quy định như sau:

"Các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, như quyết định thành lập đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định ban hành quy chế hoạt động của các hội đồng, ban, ban chỉ đạo, Ủy ban lâm thời; quyết định ban hành quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức; quyết định xử lý vi phạm hành chính; các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành hành chính; văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; văn bản phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt và những văn bản tương tự khác để giải quyết những vụ việc cụ thể đối với những đối tượng cụ thể thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật."

- Mặt khác,quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-BTP đã nêu rõ:

"1. Quyết định công bố thủ tục hành chính là hình thức văn bản cá biệt được quy định gián tiếp (mẫu Quyết định công bố tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này), kết cấu cụ thể như sau:

a) Quyết định;

b) Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ;

c) Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính (trong trường hợp công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) và các tài liệu kèm theo (nếu có), gồm: mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; phí, lệ phí; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện."

- Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 09/2010/NĐ-CP) đã quy định văn bản hành chính bao gồm:

"Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công".

- Theo đó, văn bản cá biệt được hiểu là: "những quyết định quản lý thành văn mang tính áp dụng pháp luật, do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm giải quyết công việc cụ thể trong quản lý hành chính nhà nước."

Đối chiếu theo các quy định trên đây, thì Quyết định số 4267/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh mà bạn đã gửi kèm trên đây là 1 quyết định công bố thủ tục hành chính, do đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà là 1 loại văn bản hành chính.

Do đây là 1 loại văn bản hành chính cá biệt, vì vậy cho nên tới thời điểm hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực của các văn bản hành chính.

Thông thường, các văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp trên cả nước thường có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký ban hành trừ trường hợp văn bản quy định ngày khác. Tùy mỗi tỉnh, thành phố sẽ có hướng dẫn hay không về việc quy định cách thức ban hành văn bản hành chính, ví dụ như tại Điều 22, Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quy định về hiệu lực văn bản như sau: "Thời điểm có hiệu lực của văn bản thường là thời điểm ký văn bản, trừ trường hợp văn bản quy định ngày khác. Cách ghi như sau: "Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký."; trường hợp văn bản quy định ngày khác ghi là: "Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...".

Như vậy, quyết định của UBND TP.HCM chỉ là văn bản hành chính mà không phải văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật dân sự.