Chuyên viên Bùi Thị Ánh

Bùi Thị Ánh

Chuyên viên tại Luật Minh Khuê

  • Chức vụ: Biên tập viên
  • Lĩnh vực tư vấn: Hình sự, dân sự, Hôn nhân, Đất đai
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Số năm kinh nghiệm: 8
  • Số bài tư vấn : 510
  • Hỗ trợ tư vấn   1900.6162 (Máy lẻ 104( ngoài gi? 140))

Quá trình học tập

Tháng 12/2020: Làm việc tại công ty Luật Minh Khuê đến nay

Bài viết của tác giả

Che giấu tội phạm là gì ? Che giấu tội phạm có phải chiu trách nhiệm hình sự ? Phân biệt giữa đồng phạm , che giấu tội phạm và không tố giác tôi phạm trong trong luật hiện hành ?

10-09-2021
Che giấu tôi phạm là gì trong Bộ luât Hình sự ? Những trường hợp nào phải chịu trách nhiêm hình sự nếu như che giấu tội phạm ? Bố mẹ che giấu tội cho con thì ai là người bị truy cứu trách nhiêm hình sự ?

Thực trạng pháp luật nước ta về trọng tài kinh tế

23-08-2021
Đến nay ở Việt Nam chỉ còn tồn tại Trọng tài kinh tế với tính chất là các tổ chức phi chính phủ hay tổ chức xã hội - nghề nghiệp, gồm Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và các trung tâm Trọng tài kinh tế ở các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Vấn đề công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài ở các nước

22-08-2021
Theo pháp luật của Pháp (Điều 1028 Bộ luật Tố tụng dân sự Pháp), để cưõng chế thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài, cần phải có quyết định của toà án nơi quyết định đó yêu cầu được thi hành; toà án sẽ không ra quyết định về công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài

Quy tắc tố tụng của trọng tài được quy định như thế nào ?

22-08-2021
Tuy trọng tài là tổ chức phi chính phủ, nhưng pháp luật các nước về trọng tài đều có quy định những yêu cầu cơ bản về trình tự, thủ tục xét xử bằng trọng tài nhằm bảo đảm cho quá trình xét xử diễn ra một cách nhanh gọn, khách quan, công bằng, đúng pháp luật.

Thẩm quyển xét xử của trọng tài quy định như thế nào ?

20-08-2021
Sau khi giải thể hệ thống Trọng tài kinh tế Nhà nước và thành lập các trung tâm Trọng tài kinh tế theo Nghị định số 116/CP-ngày 5-9-1994 của Chính phủ, thì Việt Nam đã hoàn toàn đi theo thông lệ chung của các nước trên thế giới

Vai trò của trọng tài phi chính phủ quy định như thế nào ?

20-08-2021
Trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp rất ưa dùng đối với các nhà sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại quốc tế. Trọng tài góp phần giải quyết nhanh gọn và hiệu quả các tranh chấp nhằm ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong từng nước và cả trên phạm vi quốc tế

Khái niệm trọng tài và phân loại trọng tài ?

20-08-2021
Hiện nay trên thế giới cả trọng tài ad hoc và trọng tài thường trực đều được sử dụng rộng rãi trong việc giải quyết các tranh chấp trong sản xuất, kinh doanh. Ở Việt Nam, pháp luật hiện hành không quy định việc chấp nhận hay không chấp nhận trọng tài ad hoc

Vấn đề công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài trong pháp luật và thực tiễn các nước

20-08-2021
Pháp đã vận dụng quy định của luật Pháp (nguyên tắc Lex fori – TA Pháp áp dụng luật Pháp) vào cách đối xử với các BA nước ngoài được yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Pháp. Nếu bản án đó vi phạm các nguyên tắc được luật Pháp thừa nhận thì bản án sẽ không được công nhận và cho thi hành tại Pháp.

Vấn đề uỷ thác tư pháp ở Việt Nam ? Vấn đề uỷ thác tư pháp trong các điều ước quốc tế

20-08-2021
Ủy thác tư pháp là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc một số hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật nước có lien quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Khái niệm và quy định của pháp luật các nước về uỷ thác tư pháp

19-08-2021
Ủy thác tư pháp quốc tế không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với mỗi chúng ta. Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội thì việc tương trợ tư pháp quốc tế đã dần trở nên phổ biến tại lãnh thổ nước ta cũng như ở các quốc gia khác trên toàn thế giới.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook