Chuyên viên Đặng Thị Huyền

Đặng Thị Huyền

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Lĩnh vực tư vấn: Hôn nhân
  • Trình độ đào tạo: 0
  • Số năm kinh nghiệm thực tế: 2021
  • Tổng bài viết: 2130

Quá trình học tập

Bắt đầu làm tại Công ty Luật Minh Khuê từ tháng 3/2021.

Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia

25-10-2021
Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia được quy định như nào? Trách nhiệm lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn quốc gia? Quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu bài viết sau.

Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết trong trường hợp nào?

25-10-2021
Các trường hợp sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết? Thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết? Các hình thức sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết?

Xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

25-10-2021
Các hình thức xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập? Quy định về thu hồi tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; Điều chuyển tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; Bán tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập...

Quy định về bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ

23-10-2021
Các trường hợp bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ? Thẩm quyền quyết định bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ? Xử lý số tiền thu được từ bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ?

Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

23-10-2021
Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản trong một số trường hợp: bất động sản vô chủ; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm...

Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân

23-10-2021
Tài sản nào thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân? Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản? Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản? Đơn vị chủ trì quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân?

Tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước

23-10-2021
Trường hợp nào tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước? Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước? Trình tự, thủ tục tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước? Báo cáo kê khai tài sản công sau khi tiêu hủy tài sản công?

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

23-10-2021
Các trường hợp thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước? Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công? Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công như nào? Tổ chức thanh lý tài sản công theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ? Tổ chức thanh lý tài sản công theo hình thức bán?

Điều chuyển tài sản công tại cơ quan nhà nước

22-10-2021
Điều chuyển tài sản công là một trong những hình thức xử lý tài sản công. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu các quy định liên quan đến vấn đề điều chuyển tài sản công tại cơ quan nhà nước: Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công; Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công.