Lĩnh vực chuyên môn chính: giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong các lĩnh vực doanh nghiệp, dân sự, lao động, bảo hiểm xã hội,...