Hoàng Thị Tuyết

Hoàng Thị Tuyết

  • Chức vụ:
  • Lĩnh vực tư vấn:
  • Tổng bài viết: 2130

Quá trình học tập

Chưa cập nhật.

Hoàng Thị Tuyết - Nhân viên Công ty Luật Minh Khuê

02-04-2022
Ms. Hoàng Thị Tuyết là chuyên viên hỗ trợ khách hàng thuộc Phòng Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê, có trách nhiệm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng các vấn đề có liên quan đến quy định pháp luật khi khách hàng yêu cầu qua số điện thoại 1900.6162 với đầu số máy lẻ là 115.