Chuyên viên Lê Thị May

Lê Thị May

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Lĩnh vực tư vấn: Hình sự
  • Trình độ đào tạo: 0
  • Số năm kinh nghiệm thực tế: 2021
  • Tổng bài viết: 2130
  • Hỗ trợ tư vấn: 1900.6162 (Máy lẻ 132;142)

Quá trình học tập

- Tháng 8 năm 2019 bắt đầu học tại Khoa luật Đại học Quốc gia

- Tháng 7 năm 2020 làm việc tại lotteria đến tháng 8 năm 2020 làm tại trung tâm tiếng anh edutalk

- Tháng 4 năm 2021 bắt đầu làm việc tại Công ty Luật Minh Khuê

Xây dựng công trình trái phép thì bị xử lý như thế nào?

26-12-2021
Tất cả các công trình nếu muốn được xây dựng thì đều phải xin cấp phép xây dựng bởi cơ quan có thẩm quyền trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định không cần xin cấp giấy phép xây dựng. Vậy xây dựng công trình trái phép thì bị xử lý như thế nào?

Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm chưa hoàn thành

25-12-2021
Khoa học Luật Hình sự căn cứ vào thái độ tâm lí của người phạm tội đối với hành vi mà họ đã thực hiện, khoa học pháp lý chia phạm tội chưa đạt thành hai loại: phạm tội chưa đạt chưa thành và phạm tội chưa đạt đã thành.

Quy định về giấy phép lao động của người nước ngoài

20-12-2021
Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của tổ chức nơi làm việc, vị trí làm việc.

Những quy định chung về lập vi bằng của Thừa phát lại

11-12-2021
Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Hiểu đơn giản nhất thì vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu cần thiết).

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

11-12-2021
Khi tác phẩm được sáng tạo ra, cuộc biểu diễn được thực hiện, một bản ghi âm hat ghi hình nào đó đã được định hình thì chủ sở hữu hay tác giả của đối tượng này muốn sản phẩm họ làm ra được đem đến công chúng. Dưới đây là những quy định về sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

10-12-2021
Hiện nay tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng gia tăng và ngày càng tinh vi hơn những loại hàng hóa thường giả mạo về sở hữu trí tuệ chủ yếu là rượu, dược phẩm hay mỹ phẩm cụ thể bài viết dưới đây là những gì liên quan đến việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình và những điều cần biết

05-12-2021
Sổ đỏ hay bìa đỏ là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho các khu vực ngoài đô thị (nông thôn), được quy định tại nghị định số 60-CP của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của tổng cục địa chính.

Quyền tố tụng của "người lao động cư trú”

30-11-2021
Điều 2 ICRMW định nghĩa người lao động di trú là m ột người đã, đang và sẽ làm một công việc có hưởng lương tại một quốc gia mà người đó không phải là công dân. Điều 2 Công ước chia người lao động di trú và các thành viên gia đình họ thành hai loại: có giấy tờ hợp pháp và không có giấy tờ hợp pháp.

Nạn nhân hóa và tình huống của nạn nhân hóa

28-11-2021
Danh từ nạn nhân thường được sử dụng để chỉ những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại. Trong Từ điển tiếng Việt, từ nạn nhân được định nghĩa: “Người bị nạn hoặc người phải chịu hậu quả của một tại họa x hội hay một chế độ bất công“.

Bản chất của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN)

06-11-2021
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN).Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng quan các vấn đề liên quan đến môi trường

03-11-2021
Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động, thực vật, đất, nước...

Quyền con người được tham gia vào đời sống chính trị

31-10-2021
Mọi người đều có quyền tham gia quản lý đất nước mình, một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ được tự do lựa chọn. Mọi người đều có quyền được tiếp cận các dịch vụ công cộng ở nước mình một cách bình đẳng

Chủ thể của quyền và quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ

31-10-2021
Mỗi người khi sinh ra đều có những quyền nhất định. Trong đó quyền còn người là một trong những quyền tự nhiên và cơ bản nhất của con người được ghi nhận khi được sinh ra trong xã hội, thể hiện nhân phẩm, nhu cầu, lợi ích của một cá nhân trong xã hội và được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Nghĩa vụ quốc gia trong việc bảo đảm quyền con người

31-10-2021
Quyền con người (Human rights, Droits de LHomme) là toàn bộ các quyền, tự do và đặc quyền được công nhận dành cho con người do tính chất nhân bản của nó, sinh ra từ bản chất con người chứ không phải được tạo ra bởi pháp luật hiện hành.