Lĩnh vực hỗ trợ chính: Hỗ trợ pháp luật về Đất đai, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Hình sự, Lao động, Bảo hiểm xã hội.

Công việc: Hỗ trợ trực tiếp khách hàng tại văn phòng, qua tổng đài, qua email; nghiên cứu hồ sơ vụ việc, đưa ra nhận định pháp lý, soạn đơn, thư tư vấn theo yêu cầu của khách hàng.

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, tôi mong muốn góp phần vào việc giải quyết các tình huống, vướng mắc mà khách hàng gặp phải để bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng đồng thời góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào đời sống cộng đồng.