Hỗ trợ, tham gia giải đáp các thắc mắc của khách hàng trên trang web: https://luatminhkhue.vn

 

1. Lĩnh vực chuyên môn chính: 

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong các lĩnh vực  doanh nghiệp, hình sự, dân sự, hành chính, đất đai, hôn nhân gia đình, giao thông, lao động, bảo hiểm...

 

2. Quá trình đào tạo:

Cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà Nội năm 2014- 2018

Ms. Nguyễn Thanh Hằng - Chuyên viên tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

Hiện tại tôi đang tham gia lớp đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp với mục tiêu trở thành Luật sư tư vấn.

Và kinh nghiệm công tác tại công ty Luật TNHH Minh Khuê, thực hiện công việc tư vấn các vấn đề pháp lý cho khách hàng qua Tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ, thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật , tôi mong muốn góp phần vào việc giải quyết đúng đắn các tình huống khó khăn mà khách hàng gặp phải trong đời sống, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các cá nhân, tổ chức.

Trân trọng./.

Công ty Luật TNHH Minh Khuê (biên tập)