Lĩnh vực hành nghề chính: Chuyên viên tư vấn pháp lý về lĩnh vực Dân sự, Đất đai, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Bảo hiểm, Giao thông.