Chuyên viên tư vấn Nông Thị Thùy Linh

Nông Thị Thùy Linh

Chuyên viên tư vấn tại Luật Minh Khuê

[Xem chi tiết]

Giới thiệu

Quá trình học tập

Bài viết của tác giả

Chính sách việc làm tại Việt Nam hiện nay

27-07-2021
Theo đó Công ty Luật Minh Khuê sẽ đưa ra khái niệm, vị trí, vai trò của các chính sách việc làm . Thực trạng thực hiện các chính sách việc làm hiện nay. Từ đó phân tích được định hướng hoàn thiện chính sách việc làm.

Thủ tục tạm ngưng kinh doanh với cơ quan thuế

21-07-2021
Thưa luật sư cho tôi hỏi thủ tục tạm ngưng kinh doanh với cơ quan thuế thì làm những thủ tục gì ạ ? Và có cần thiết phải nộp thông báo cho cơ quan thuế hay không. Mong luật sư tư vẫn giúp cho tôi ạ. Xin cảm ơn!

Quay và chụp lén người khác có vi phạm pháp luật không?

21-07-2021
Luật sư cho em hỏi: Em bị chụp lén với bạn gái khi đang ôm ngủ. Với trường hợp này mình có thể kiện người chụp ảnh không ạ. Em có giữ hình làm bằng chứng người đó phát tán lên mạng xã hội. Nếu có thể thì người đó sẽ bị phạt như thế nào ạ?

Những trường hơp loại trừ trách nhiệm hình sự

20-07-2021
Trách nhiệm hình sự là một dạng trách nhiệm pháp lý buộc người phạm tội phải chịu chế tài hình sự được luật hình sự quy định. Theo đó, bộ luật hình sự có nhiệm vụ xác định hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm hình sự

Phân tích độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

12-07-2021
Quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự không chỉ có ý nghĩa trước yêu cầu phòng chống tội phạm, mà còn thể hiện bản chất, chính sách hình sự của một quốc gia. Trong những năm gần đây, vấn đề người chưa thành niên phạm tội đã gióng lên những hồi chuông báo động.

Khách thể của tội phạm trong Bộ Luật Hình sự

12-07-2021
Khách thể là những lợi ích vật chất hoặc lợi ích về tinh thần, hoặc lợi ích cả về vật chất và tinh thần mà các bên chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó. Một số khác lại hiểu là những đối tượng của nhận thức và tác động đến chủ thể là con người có ý thức và ý chí.

Bình luận đôi nét về mặt khách quan của tội phạm

12-07-2021
Mặt khách quan của tội phạm được biểu hiện bởi hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh tội phạm,...

Các giai đoạn thực hiện tội phạm theo Bộ Luật Hình sự

09-07-2021
Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm phải có đầy đủ 4 yếu tố, đó là: khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm.

Vấn đề hỗn hợp lỗi trong Bộ luật Hình sự

07-07-2021
Hỗn hợp lỗi là trường hợp trong cấu thành tăng nặng của tội có hai loại lỗi (cố ý và vô ý) được quy định đối với những tình tiết khách quan khác nhau. Bài viết dưới đây đặt ra một số vấn đề về hỗn hợp lời trong mặt khách quan của tội phạm.

Phân loại tội phạm theo quy định của Bộ Luật Hình sự

07-07-2021
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự . Theo đó, để xác định các loại tội phạm, các nhà làm luật căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của người phạm tội.

Một số vấn đề về đặc điểm chung của tội phạm

06-07-2021
Tội phạm là một hiện tượng xã hội, nó xuất hiện từ khi xã hội phân chia giai cấp và luôn luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội, và do đó khái niệm của tội phạm cũng hình thành và phát triển theo từng giai đoạn của sự phát triển xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra nhà nước

29-06-2021
Luật Thanh tra 2010 đã quy định rõ hơn, cụ thể hơn: Mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra; tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà nước; ...

Địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra nhà nước

29-06-2021
Công tác thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng lại thuộc trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của toàn bộ hệ thống chính trị. Tuy nhiên,các tổ chức Thanh tra chính là người đóng vai trò quan trọng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ...

Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước

29-06-2021
Luật Thanh tra năm 2010 đề cao mục đích phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Điều này đã thể hiện sự thay đổi rất cơ bản trong cách đánh giá, nhìn nhận kết quả hoạt động thanh tra.

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

28-06-2021
Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế,...

Xây dựng tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh

27-06-2021
Tiếp tục phát huy hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, kiện toàn, quản lý và sử dụng hiệu quả lực lượng lực lượng nòng cốt của Đoàn ở các cấp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng tổ chức Đoàn

Các phương pháp chỉ đạo trong đoàn thanh niên

27-06-2021
Coi trọng việc củng cố tổ chức và phát triển phong trào trong toàn thể đoàn viên, thanh niên; đa dạng hóa, cụ thể hóa bằng các phương pháp chỉ đạo trong đoàn thanh niên nhằm đưa phong trào hành động của Đoàn đi lên.