Phạm Thị Liên

Phạm Thị Liên

  • Chức vụ:
  • Lĩnh vực tư vấn:
  • Tổng bài viết: 2130

Quá trình học tập

Chưa cập nhật.

Hiến pháp và các cơ chế bảo hiến tại Việt Nam hiện nay

30-10-2021
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia dùng để xác định chế độ chính trị, cách thức tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và quyền con người

Hoạt động chứng minh theo tố tụng hành chính

27-10-2021
Chứng minh được hiểu là việc làm cho thấy rõ là có thật, là đúng bằng sự việc hoặc bằng lý lẽ. Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định về hoạt động chứng minh trong quá trình tố tụng hành chính để giải quyết vụ án hành chính như sau:

Người đại diện và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng hành chính

27-10-2021
Thông thường các đương sự trong vụ án hành chính sẽ tự mình tham gia tố tụng hành chính. Tuy nhiêm trong một số các trường hợp đặc biệt, đương sự không thể tham gia tố tụng hành chính mà có thể thông qua người khác để tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Các giai đoạn tố tụng hình sự theo thủ tục rút gọn

30-09-2021
Những thủ tục tố tụng hình sự nào được thực hiện trong quá trình giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như thế nào về thủ tục rút gọn trong bộ luật tố tụng hình sự

TÁI THẨM LÀ GÌ? Ý NGHĨA CỦA TÁI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

29-09-2021
Giống như giám đốc thẩm, tái thẩm không phải là một cấp xét xử. Tái thẩm cũng được xem là một thủ tục có tính chất đặc biệt trong tố tụng hình sự, cũng có đối tượng được xem xét là bản án, quyết định của Tòa án khi có kháng nghị