Chuyên viên Trần Thị Cúc

Trần Thị Cúc

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Lĩnh vực tư vấn: Dân sự ,Hôn nhân ,Đất đai ,Thuế
  • Trình độ đào tạo: 0
  • Số năm kinh nghiệm thực tế: 2019
  • Tổng bài viết: 2130
  • Hỗ trợ tư vấn: 1900.6162 (Máy lẻ 111)

Quá trình học tập

Làm việc tại công ty Luật TNHH Minh Khuê văn phòng tại địa chỉ phòng 2007, tầng 20, tòa C2, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội từ tháng 6 năm 2019  đến nay. 

Công việc chính là hổ trợ tư vấn pháp luật tại văn phòng. Chuyên sâu các lĩnh vực dân sự, thuế, đất đai và một số lĩnh vực khác.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như thế nào ?

12-05-2022
Theo quy định phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Bài viết phân tích quy định pháp luật về nộp thuế, kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể:

Các thành phần tham gia tố tụng hành chính theo quy định pháp luật

29-04-2022
Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với hoạt động tố tụng hành chính do cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở nước ngoài. Đương sự bao gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế theo quy định mới nhất

28-04-2022
Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh. Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải.

Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định mới nhất

28-04-2022
Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

Nội dung giấy phép môi trường theo quy định mới nhất

28-04-2022
Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định mới 2022

27-04-2022
Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Số định danh cá nhân theo quy định mới nhất

26-04-2022
Theo quy định Cơ quan quản lý căn cước công dân là cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân, làm nhiệm vụ quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Nguyên tắc bảo vệ môi trường theo quy định mới nhất

26-04-2022
Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên.