BỘ NGOẠI GIAO
-------

Số: 47/2010/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2010

Bản ghi nhận ý định giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Hợp chủng quốc HoaKỳ, ký tại Hà Nội ngày 28 tháng 7 năm 2010./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

BẢN GHI NHẬN Ý ĐỊNH

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOAKỲ

BẢN GHI NHẬN Ý ĐỊNH này được lậpbởi và giữa các bên sau đây:

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam, đại diện bởi ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ TưPháp, và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đại diện bởi ông Francis A. Donovan,Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Việt Nam, sau đây gọi là haibên.

Từ năm 2001, Hoa Kỳ đã cung cấp hỗtrợ kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực như y tế (HIV/AIDS, cúm gia cầm vàcúm ở người), giáo dục, quản trị nhà nước, môi trường, chăm sóc người khuyết tậtvà nạn nhân bị buôn bán qua biên giới, và hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, trongđó đặc biệt ghi nhận là trợ giúp phát triển kinh tế thông qua Dự án Hỗ trợ Thúcđẩy Thương mại (STAR) của USAID. Thông qua sự hợp tác giữa hai Chính phủ trongcác chương trình kể trên, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu vớinhững kết quả tích cực.

Trên cơ sở thừa nhận các kết quảđạt được, cũng như tính đến những cơ hội và thách thức ngày càng lớn hơn trong thờigian tới, hai bên dự định xây dựng một dự án mới sau khi kết thúc dự án STARcho giai đoạn từ tháng 10 năm 2010 đến hết tháng 9 năm 2013 nhằm đạt được nhữngmục tiêu sau:

Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thi hànhcác văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhằm thực hiện các cam kết quốc tếcủa Việt Nam trong WTO, các hiệp định thương mại và đầu tư mà Việt Nam ký kếthoặc tham gia;

Đào tạo cán bộ, bao gồm cán bộ phápluật, tăng cường các thiết chế và nâng cao năng lực của các cơ quan Chính phủViệt Nam nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong WTO, các hiệp địnhthương mại và đầu tư mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

Hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hội nhậpvào nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc chuẩn bị các điều kiện pháp lý cần thiếtđể tham gia các điều ước quốc tế đa phương.

Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ định cơquan chủ quản để thực hiện dự án với sự tham gia của các cơ quan của Quốc hội,Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư Pháp và các bộ, ngành liên quan. Chính phủ Việt Namvà Chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng các nguồn lực của dự án một cách hữu hiệu nhấtvà có hiệu quả kinh tế nhất.

Không một điều khoản nào trong BảnGhi nhận Ý định này cấu thành nghĩa vụ tài chính của USAID, và Bản Ghi nhận Ýđịnh này được ký làm hai bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Bằng việc ký tên dưới đây, các bênnay thực hiện BẢN GHI NHẬN Ý ĐỊNH này.

Được ký ngày 28 tháng 7 năm 2010tại Hà Nội, Việt Nam.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
BỘ TƯ PHÁP
Hoàng Thế Liên

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
GIÁM ĐỐC
USAID/VIETNAM

Francis A. Donovan

Người Chứng kiến:

THAY MẶT CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Người Chứng kiến:

NGÀI ĐẠI SỨ MICHAEL MICHALAK

THAY MẶT CHÍNH PHỦ HOA KỲ