BỘ NGOẠI GIAO

******

Số: 26/2003/LPQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2003

Bản ghi nhớvề hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và BộNgoại giao nước Cộng hòa Xu-Đăng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2003./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Trần Duy Thi

BẢN GHI NHỚ

VỀHỢP TÁC GIỮA BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ NGOẠIGIAO NƯỚC CỘNG HÒA XU-ĐĂNG

Bộ Ngoại giaoCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Xu-Đăng (dưới đâygọi là "hai Bên"),

Nhận thức sâusắc về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước,

Trên tinhthần của Hiệp định khung về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật, Thương mại và Trao đổiVăn hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòaXu-Đăng đã được ký trong chuyến thăm Việt Nam năm 1995 của Ngài Omer HassanAhmed El-bashir, Tổng thống Cộng hòa Xu-Đăng,

Quyết tâmtăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trên tấtcả các lĩnh vực,

Mong muốnngày càng phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, đãthỏa thuận như sau:

Điều 1

Với mong muốnthúc đẩy thực hiện các vấn đề hai Bên cùng quan tâm, Bộ Ngoại giao nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xu-Đăng cam kếttiến hành các cuộc trao đổi và phối hợp thường xuyên về:

+ Phát triểnquan hệ song phương và triển khai thực hiện các hiệp định hợp tác giữa hai nước.

+ Các vấn đềquốc tế và khu vực hai Bên cùng quan tâm.

+ Các cuộchọp tham khảo ý kiến sẽ được tiến hành ở cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc tươngđương và cấp Vụ trưởng của hai Bên cũng như giữa các phái đoàn ngoại giao củahai nước.

Điều 2

Hai Bên sẽhợp tác chặt chẽ với nhau trên cơ sở các nội dung của Điều 1 nhằm thực hiện cácvấn đề hai Bên cùng quan tâm tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết cũngnhư tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế khác.

Điều 3

Hai Bên sẽ cótrách nhiệm hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, giới doanhnghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội của hai nước.

Điều 4

Hai Bên sẽgóp phần thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước vàtích cực tìm kiếm các khả năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai Bên cùngquan tâm.

Điều 5

Hai Bên sẽthúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo cán bộngoại giao và ở một mức độ có thể sẽ trao đổi các sách báo và bài viết về quanhệ quốc tế và ngoại giao.

Điều 6

Các cuộc họptham khảo ý kiến trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ này sẽ được tổ chức luân phiên mỗinăm một lần ở cấp Thứ trưởng hoặc tương đương tại Khartoum và Hà Nội.

Thời gian,địa điểm, chương trình nghị sự và các vấn đề liên quan khác của các cuộc họp sẽđược thu xếp thông qua đường ngoại giao. Bên cử đoàn chịu chi phí vé máy bayđi, về. Bên đón chịu chi phí ăn, ở, phương tiện đi lại tại chỗ.

Điều 7

Bản Ghi nhớnày có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi một tronghai Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản về ý định muốn chấm dứt Bản Ghi nhớnày 6 tháng trước khi Bản Ghi nhớ hết hiệu lực.

Làm tại HàNội, ngày 15 tháng 05 năm 2003 thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt,tiếng A-rập và tiếng Anh. Các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợpcó sự hiểu khác nhau giữa các văn bản thì văn bản tiếng Anh được lấy làm cơ sởđể giải thích.

THAY MẶT BỘ NGOẠI GIAO
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Phú Bình

THAY MẶT BỘ NGOẠI GIAO
NƯỚC CỘNG HÒA XU-ĐĂNG
THỨ TRƯỞNG
Muttrip Siddig