Nay tôi muốn bán cho người khác có cần đổi sổ hồng không? Hay vẫn còn giữ sổ đỏ chỉ cập nhật thôi, và sổ đỏ của tôi từ trước giờ chưa buôn bán cho ai hết, chỉ có tôi đứng tên.

Mong Luật sư tư vấn.

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: P.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Bán nhà có cần chuyển sổ đỏ sang sổ hồng ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013;

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào khoản 1 điều 167 luật đất đai 2013:

"Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này".

Như vậy, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho người khác phù hợp với các quy định của luật này.

Căn cứ vào khoản 1 điều 168 luật đất đai 2013:

"Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền".

Theo quy định tại điều 168 Luật đất đai 2013 thì bạn được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đứng tên bạn. Theo quy định tại khoản 2 điều 97 Luật đất đai 2013 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 thì vẫn có giá trị pháp lý mà không phải đổi sang cấp mẫu mới trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang mẫu mới. 

Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn vẫn có giá trị pháp lý và vẫn thực hiện được các giao dịch như chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thực tế mà không cần xin cấp đổi sang sổ hồng. Khi bạn đi sang tên cho người mà bạn muốn bán đất thì họ sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới cho người mua đất của bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê