Xin cảm ơn!

Người gửi: Q.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

ĐIều kiện miễn thuế thu nhập khi bán nhà ở duy nhất

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý: 

- Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2012, 2014;

- Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn:

Trường hợp "Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất." được quy định thuộc diện thu nhập được miễn thuế (Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007). Tuy nhiên, không phải mọi thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở trong trường hợp các nhận chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất đều được miễn thuế, mà phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Nghị định 65/2013/NĐ-CP (khoản 2 điều 4) và Thông tư 111/2013/TT-BTC (điểm b khoản 1 điều 3)

- Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

  • Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế
  • Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

- Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Như vậy, pháp luật không có quy định về việc phải chịu thuế khi chuyển nhượng nhà ở hoàn công chưa đủ 6 tháng, tuy nhiên trong trường hợp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở của bạn tính tới thời điểm bán chưa đủ 183 ngày (tương đương 6 tháng) thì không thuộc trường hợp thu nhập được miện thuế, do đó phải chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Trân trọng./ 

BỘ PHẬN TƯ VẤN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ