Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO       

(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

                                                                        Tháng..............Năm..............

                                                                        Tên cơ sở kinh doanh :..................

                                                                       

Mã số :

Địa chỉ :........................................

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN)

STT

Chứng từ

Tên người bán

Mã số thuế

Mặt hàng

Doanh số mua chưa có thuế

Thuế suất

Thuế GTGT

Ký hiệu

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

Lập ngày :

Người lập

Kế toán trưởng

(Họ tên, chữ ký)

(Họ tên, chữ ký)

 

 

------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử