Bảng trọng tải theo mớn nước (Deadweight scale) là bảng được chia thành nhiều cột, liệt kê các mức mớn nước khác nhau của tàu tương ứng với các mức trọng tải toàn phần của tàu khi tàu hoạt động ở vùng nước mặn hay nước ngọt.

Ví dụ: Một tàu có trọng tải 8.500 dwt tương ứng với mớn nước 7,5m; khi trọng tải toàn phần của tàu này thay đổi còn 8.300 dwt thì mớn nước tương ứng sẽ là 7,35m... Ngoài những cột kể trên, bảng này còn có phần nói số lượng hàng hóa (tính bằng tấn) khi xếp lên tàu làm cho tàu ngập trong nước thêm 1cm hay 1 inch (gọi là tonnes/cm). Số liệu này thay đổi không những tùy theo thiết kế của mỗi tàu mà còn tùy thuộc vào trọng lượng các vật phẩm, hàng hóa... đã có trên tàu.

Ví dụ: Một tàu có số tonnes/ cm là 25 có nghĩa là khi xếp lên tàu một lượng hàng nặng 25 tấn thì tàu chìm thêm lem trong nước.