BỘ Y TẾ

------------

Số: 267/BC-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO

Công tác y tế tháng 3 năm 2010

(từ ngày 21/02/2010 đến 20/3/2010)

-----------------------------

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 3 NĂM 2010

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng:

Viêm phổi do vi rút cúm A(H5N1): ghi nhận 04 trường hợp mắc mới, trong đó có 01 trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ tháng 12/2003 đến nay là 116/58 tại 38 tỉnh/thành phố.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Cúm A(H1N1): ghi nhận 15 trường hợp mắc mới, không có tử vong. Tích luỹ số mắc/tử vong từ đầu năm tới nay là 11.202/58.

Tả (A00): ghi nhận 03 trường hợp mắc mới, không có tử vong. Bổ sung 2 trường hợp mắc từ tháng trước. Tích luỹ số mắc/tử vong từ đầu năm tới nay là 05/0.

Thương hàn (A01): có 12 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/tử vong là 43/0. Bổ sung 24 trường hợp mắc từ tháng 2/2010. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 77/0.

Viêm não vi rút (A83-A89): có 14 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/tử vong là 7/0. Bổ sung 11 trường hợp mắc từ các tháng trước. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 37/0.

Sốt xuất huyết (A90): ghi nhận 2.558 trường hợp mắc, không có tử vong tại 40 tỉnh, thành phố. Bổ sung 3066 trường hợp từ các tháng trước. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 7.370/03.

Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong 2 tháng có 32 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chết là 204/0. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 484/0.

Viêm màng não do não mô cầu (A39.0): ghi nhận với tổng số mắc/chết là 9/0. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 25/0.

Sốt rét: ghi nhận 867 trường hợp mắc, 02 trường hợp ác tính, không có tử vong. Tích lũy số mắc và tử vong từ đầu năm 2010 đến nay là 867 trường hợp, 02 trường hợp sốt rét ác tính.

2. Hoạt động Y tế dự phòng:

Bộ Y tế tích cực chỉ đạo các địa phương giám sát, phát hiện, cách ly điều trị các trường hợp cúm A(H1N1), cúm A(H5N1). Tăng cường giám sát các trường hợp cúm tại cộng đồng tại 15 điểm giám sát. Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1), cúm A(H5N1). Theo dõi tình hình dịch cúm trên thế giới và Việt Nam, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Duy trì họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người vào tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng.Chỉ đạo các Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm cúm A(H5N1) tại các địa phương có dịch cúm trên gia cầm; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp; công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 2010.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch. Đang xây dựng Dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2025.

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

Bộ Y tế đã chỉ đạo, giám sát công tác khám chữa bệnh trong và sau dịp Tết Nguyên đán theo kế hoạch. Tổng hợp phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong Khám, chữa bệnh. Phối hợp Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ phát hành cuốn sách Sổ tay hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Bộ đã có công văn gửi 6 Sở Y tế về tổ chức Hội thảo thử nghiệm mẫu hồ sơ bệnh án phá thai. Xây dựng kế hoạch bổ sung, triển khai tài liệu xử trí tiêu chảy cấp ở trẻ em. Xây dựng dự thảo Quyết định về quy định đo nồng độ cồn trong máu áp dụng trong các bệnh viện. Tổ chức họp Ban soạn thảo xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống lao. Xây dựng dự thảo đề cương dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới. Tiến hành rà soát 44 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Tiến hành phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi đến năm 2020.

Xây dựng Kế hoạch phục vụ Hội nghị ASEAN 16. Tham gia các hoạt động của Tiểu ban An ninh - Y tế về việc chuẩn bị phục vụ Hội nghị ASEAN diễn ra tại Hà Nội. Chuẩn bị chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. Chuẩn bị xây dựng Quy hoạch mạng lưới Bệnh viện tâm thần. Đang hoàn thiện về việc thành lập Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ và các sự kiện. Chuẩn bị thành lập Ban soạn thảo Tiêu chí công nhận nạn nhân chất độc da cam/dioxin trình Bộ trưởng ký ban hành. Xây dựng Đề án trình Chính phủ đưa chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng thành chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Đang xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí công nhận nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đang hoàn thiện hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong thực hiện Đề án 1816. Xây dựng kế hoạch kinh phí năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đề án 1816. Tính đến 12/3/2010 có 220 cán bộ bệnh viện Trung ương được cử đi luân phiên, Theo báo cáo năm 2009 của 41 Sở Y tế, hiện đã có 36 tỉnh/thành phố thành lập Ban chỉ đạo Đề án 1816 cấp tỉnh.

C. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS:

Tính đến ngày 16/3/2010, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 163.169 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 36.768 người, số người nhiễm HIV đã tử vong là 45.089 trường hợp, trong đó:

Nội dung

báo cáo

Tháng 3/2010

(17/02/2010 đến

16/3/2010)

Tháng 3/2009

(17/02/2009 đến

16/3/2009)

Tháng 02/2010

(17/01/2010 đến

16/02/2010)

Số người nhiễm HIV

1.686

1.628

1.238

Số bệnh nhân AIDS

793

533

669

Số tử vong do AIDS

208

225

233

- So với tháng 02/2010: số người nhiễm HIV được phát hiện tăng 448 trường hợp, số bệnh nhân AIDS được phát hiện tăng 124 tr­ường hợp, số tử vong do AIDS giảm 25 trư­ờng hợp.

- So với tháng 03/2009: số người nhiễm HIV được phát hiện tăng 58 trường hợp, số bệnh nhân AIDS được phát hiện tăng 260 tr­ường hợp, số tử vong do AIDS giảm 17 trư­ờng hợp.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

2. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS:

Tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống HIV/AIDS trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2010. Tập trung xây dựng Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015. Xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị chuẩn bị tổ chức 10 sự kiện quốc gia năm 2010 nhân dịp 20 năm Việt Nam đối phó với đại dịch HIV/AIDS. Phối hợp với phía PEPFAR Hoa Kỳ xây dựng Khung hợp tác đối tác giai đoạn 2011 - 2015. Xây dựng đề cương kế hoạch và các văn bản hướng dẫn Tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức Hội thảo đồng thuận cho Dự thảo Báo cáo UNGASS lần thứ IV.

Tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng thăm và làm việc với Trung tâm Y tế Huyện Từ Liêm, Hà Nội về điều trị methadone và điều trị ARV. Xây dựng kế hoạch sản xuất và sử dụng methadone tại Việt Nam. Tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở điều trị methadone tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

D. CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1. Tình hình ngộ độc thực phẩm:

Trong tháng xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm tại 6 tỉnh: Lạng Sơn, Trà Vinh, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Phú Yên làm 161 người mắc, số người phải nhập viện là 149 người, không có trường hợp nào tử vong. Về nguyên nhân: 04 vụ do vi sinh vật, 01 vụ do hoá chất, 01 vụ do độc tố con sò biển, 02 vụ do sử dụng cá ngừ có hàm lượng Histamine cao và 01 vụ chưa xác định được nguyên nhân bằng xét nghiệm. Tính từ ngày 17/12/2009 đến 17/3/2010 toàn quốc đó xảy ra 23 vụ ngộ độc thực phẩm với 738 người mắc, 686 người nhập viện và có 12 trường hợp tử vong.

2. Hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm:

a. Về xây dựng các văn bản mới về an toàn vệ sinh thực phẩm:Bộ Y tế đã tham gia các cuộc họp với Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường góp ý dự án Luật. Bộ Y tế chuẩn bị ban hành 15 Quy chuẩn Việt Nam QCVN về phụ gia thực phẩm và vi chất dinh dưỡng bổ sung vào thực phẩm, 04 dự thảo QCVN đối với sữa và các sản phẩm sữa, 02 dự thảo QCVN đối với nhóm đồ uống.

b. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm: Xây dựng Dự án Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, VSATTP ở Việt Namgiai đoạn 2011-2015. Hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 67/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm VSATTP trong dịp Tết Canh Dần 2010; tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010 và đề xuất Danh mục giai đoạn 2011-2015. Báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010. Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì chất lượng ATVSTP năm 2010 tới Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trong cả nước để triển khai thực hiện, nhất là công tác truyền thông trong Tháng hành động. Triển khai kế hoạch đào tạo chứng chỉ VSATTP cho Sở Y tế, Chi Cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng Chỉ thị Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác VSATTP trong tình hình mới. Bộ đã Xây dựng kế hoạch bảo đảm hội nghị ASEAN tổ chức vào tháng 4/2010 tại Hà Nội. Đã giải quyết vụ việc của Công ty ORANA Đan Mạch kinh doanh phụ gia thực phẩm đã hết hạn. Tiến hành xử hành chính sai phạm của Công ty G&P về hoạt động quảng cáo. Hoàn thiện báo cáo hậu kiểm năm 2009. Chuẩn bị các công việc triển khai đoàn hậu kiểm tại Bắc Ninh; đoàn làm việc về thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm VSATTP khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ

E. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án ? Cách xử lý tranh chấp đất đai trong gia đình ?

1. Công tác Kế hoạch – Tài chính:

Xây dựng Kế hoạch 2010 của chương trình mục tiêu quốc gia. Tiến hành phân bổ ngân sách năm 2010 cho các đơn vị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Hướng dẫn các đơn vị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia làm bản đánh giá hoạt động giai đoạn 2006-2010 và lập kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2011-2015. Khẩn trương xây dựng mới Chuẩn quốc gia về y tế xã.Tập hợp số liệu thực hiện vốn đầu tư 2009 để phục vụ đợt kiểm toán nhà nước. Giải trình, chỉnh sửa kế hoạch kế hoạch 2010 theo ý kiến của Bộ Kế hoạch – Đầu tư. Chuẩn bị văn bản gửi Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về phạm vi đối tượng Quyết định 930; Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra đề án 930. Chuẩn bị đề cương và văn bản gửi Bộ Kế hoạch – Đầu tư đăng ký danh mục dự án nước thải do Ngân hàng thế giới tài trợ. Giải trình kế hoạch đầu tư 2010 với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Dự thảo bản thỏa thuận giữa Bộ Y tế và Viettel hợp tác về đầu tư bệnh viện chất lượng cao.

Đang xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Đề án Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước, đôn đốc các đơn vị gửi số liệu để tổng hợp gửi Kiểm toán Nhà nước. Làm việc với Bộ Tài chính về việc chuyển số dư dự toán, tạm ứng. Xây dựng văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ đã thực hiện Nghị định 43 giai đoạn 2007-2009 lập phương án tự chủ báo cáo Bộ giao tiếp giai đoạn 2010-2012. Hoàn thiện kế hoạch hành động và ngân sách của các chương trình, dự án năm 2010. Hướng dẫn triển khai kế hoạch 2010 và dự thảo kế hoạch 2011-2015.

2. Công tác Pháp chế và thi đua khen thưởng:

Tiếp tục xây dựng các Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế: Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng và HIV/AIDS. Đã hoàn chỉnh Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Tiến hành rà soát văn bản về y tế liên quan đến WTO. Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại các bệnh viện của nhà nước.

Tổ chức họp tổng kết khối thi đua - khen thưởng các bộ, ngành khoa học, văn hóa, xã hội, trong đó Bộ Y tế là trưởng khối. Tiến hành làm các thủ tục khen thư­ởng như Bằng khen các loại, Kỷ niệm chư­ơng "Vì sức khoẻ nhân dân"… cho các cán bộ ngành y tế, và cho những người có đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, trao tặng trong dịp kỷ niệm 27/02/2010. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 2010.

3. Công tác Tổ chức cán bộ:

Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 sửa đổi Điều 3 Nghị định 188/2007/NĐ-CP trong đó thành lập Cục Quản lý môi trường y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và môi trường thành Cục Y tế dự phòng, thuộc Bộ Y tế.Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Y tế dự phòng và môi trường hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các Cục mới thành lập. Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương và hướng dẫn Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng.

Tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 03 đơn vị mới được thành lập hoặc đổi tên theo Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm Đào tạo cán bộ Dân số - Y tế) và Quyết định phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Tổ chức công bố Quyết định số 81/QĐ-BNV ngày 03/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Chợ Rẫy, chấm thi và phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức vào cơ quan Bộ Y tế và tổ chức các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Bộ Y tế với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đã đến tuổi nghỉ hưu. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2010 và Lễ khánh thành, khai trương Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện E. Tổ chức hội thảo tại Cần Thơ về cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị y tế trên địa bàn huyện.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp liên quan đến lĩnh vực tổ chức cán bộ, trong thời gian qua Bộ Y tế đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Y tế dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điệu kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản thực hiện Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản vàtổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và các địa phương vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế nhà nước thay thế cho Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch Y tế - Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc khối truyền thông giáo dục sức khỏe, các trung tâm phòng chống HIV/AIDS, các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Đã hoàn thiện đề án phát triển y tế nông thôn, hiện đang trình Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục xin ý kiến của các địa phương vào dự thảo Thông tư của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch hộ sinh.

>> Xem thêm:  Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Đã tổng hợp kế hoạch biên chế hành chính năm 2010 của các Vụ, Cục của Bộ Y tế và biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.Chỉ đạo việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế và tuyển dụng cán bộ, viên chức của Trung tâm Tim mạch, trực thuộc Bệnh viện E. Tiếp tục hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quy định và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng các bác sỹ được đào tạo tại Trung Quốc, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

4. Công tác Quản lý dược:

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/TT-BYT ngày11/02/2010về việc hướng dẫn lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng. Đã ban hành thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày01/3/2010về hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc sửa đổi Quyết định số 30/2006/QĐ-BYT ngày30/9/2006ban hành quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc. Bộ đang tiến hành xây dựng Thông tư hướng dẫn xuất nhập khẩu thuốc; Thông tư Quản lý thuốc gây nghiện, Hướng tâm thần và tiền chất; Thông tư Quản lý chất lượng thuốc. Triển khai xây dựng kế hoạch để sửa đổi bổ sung Quyết định 45/2007/QĐ-BYT ngày18/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất được quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình. Tiếp tục dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra công tác dược cuối năm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thay thế Quyết định 2163. Đã Báo cáo tình hình hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực dược để chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp tục tiến hành công tác kiểm tra, giám sát hậu mại và xử lý các tr­­­­­ường hợp vi phạm qui chế thông tin quảng cáo thuốc theo chức năng Quản lý Dược của Bộ. Xây dựng tổng thể kế hoạch truyền thông năm 2010 về lĩnh vực Dược. Tiếp tục Thống kê các số liệu sản xuất, kinh doanh nhập khẩu của các đơn vị sản xuất và xuất nhập khẩu. Làm việc với Bộ Công Thương về việc thực hiện ý kiến đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển công nghiệp hóa dược. Có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm của Công ty cổ phần mỹ phẩm Á Châu.

Chuẩn bị triển khai lớp tập huấn Thông tư 22/2009/TT-BYT , Thông tư 13/2009/TT-BYT và phổ biến các Thông tư mới ban hành cho Doanh nghiệp, cơ quan quản lý tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đánh giá CSTQG và chiến lược phát triển ngành Dược ViệtNam. Xây dựng Kế hoạch triển khai 10 định hướng lớn trong công tác Dược năm 2010. Tiếp tục hướng dẫn công ty Fartaco thông tin về thuốc Bông Sen trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

5. Công tác Trang thiết bị và Công trình y tế:

Đã tổng hợp số liệu các dự án, báo cáo Kiểm toán Nhà nước theo Kế hoạch kiểm toán Nhà nước năm 2010 tại Bộ Y tế. Tổ chức thẩm định điều chỉnh dự án Bệnh viện Nội tiết, kế hoạch đấu thầu mua hoá chất cho các đơn vị: Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Nhi,...và họp chuyên gia xem xét cấu hình trang thiết bị y tế Dự án Đồng bằng sông cửu long. Trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Quyết định thành lập Đoàn thẩm định các cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.Tham dự cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết công tác 2009 và kế hoạch 2010, trong đó có một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng các công trình y tế. Hướng dẫn các đơn vị triển khai Kế hoạch đấu thầu năm 2010 các dự án.

6. Công tác Y Dược cổ truyền:

Đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 1175/KH-BYT ngày17/12/2009về tăng cường công tác Quản lý nhà nước về hành nghề y dược cổ truyền tư nhân trên phạm vi cả nước năm 2010. Chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg về chính sách quốc gia và chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y ViệtNam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới.

Đang xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy bệnh viện YHCT. Xây dựng thông tư hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng. - Đăng website Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu được quỹ Bản hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh để xin ý kiến rộng rãi. Chỉ đạo các đơn vị thanh tra, kiểm tra các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài hành nghề YHCT tư nhân. Hoàn tất các thủ tục liên quan đến quy chế hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông. Tiếp tục Dự thảo phương pháp chung chế biến các vị thuốc YHCT. Chỉnh sửa và thông qua đề cương “Điều tra thực trạng tình hình cung ứng - sử dụng dược liệu, thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu trong bệnh viện y dược cổ truyền”. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị YDCT của các nước ASEAN lần thứ hai tại Việt Nam và Hội nghị tổng kết quá trình triển khai thực hiện CSQG về YDCT đến năm 2010.

7. Công tác Bảo hiểm y tế:

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Bộ đang tiếp tục xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Dự thảo Thông tư hướng dẫn khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Giám sát tình hình thực hiện Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa. Xây dựng Kế hoạch sơ kết tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. Phối hợp với Ban tuyên truyền BHXH Việt Nam thống nhất Kế hoạch tuyên truyền Bảo hiểm y tế năm 2010. Nghiên cứu việc thành lập Phòng Bảo hiểm y tế thuộc Sở Y tế các tỉnh/thành phố. Chuẩn bị báo cáo Kết luận của thanh tra chính phủ về việc quản lý thu và sử dụng quỹ bảo hiểm bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xây dựng và thống nhất nội dung Hoạt động xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân AIDS thông qua BHYT.

8. Công tác Khoa học – Đào tạo

Tiến hành xây dựng dự thảo “Thông tư quy định về thử thuốc trên lâm sàng. Họp các ban soạn thảo tiếp tục bổ sung hoàn thiện Dự thảo “Thông tư quản lý đề tài KHCN cấp Bộ”; đề án “ứng dụng công nghệ sinh học trong y tế”. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong thông tư tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng, đại học ngành y dược. Tiếp tục xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế giai đoạn 2010-2020 để xin ý kiến các Bộ Ngành liên quan. Tổng hợp và thẩm định đề tài tuyển chọn độc lập cấp Bộ triển khai năm 2010; đề tài/ nhiệm vụ KH&CN năm 2010. Tổ chức họp Hội đồng KHCN và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh thẩm định thuyết minh đề cương tháng 03/2010. Chuẩn bị Hội thảo quốc tế về ứng dụng tế bào gốc trong y học, Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường y, dược VN lần thứ 15.

Tham gia đoàn thẩm định cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định mở ngành đào tạo Điều dưỡng trình độ Đại học tại trường đại học Thành Tây, Hà Nội và đào tạo trình độ cao đẳng Điều dưỡng tại Trường CĐYT Lâm Đồng; cao đẳng Dược tại Trường CĐYT Thanh Hóa. Tiếp tục hướng dẫn một số Bệnh viện Trung ương xây dựng Đề án đào đào tạo thí điểm chuyên khoa cấp I, cấp II sau đại học. Tiếp tục triển khai đề tài Nghiên cứu “Đánh giá nhu cầu, thực trạng đào tạo và sử dụng cán bộ y tế trình độ sau đại học giai đoạn 2003-2007".

9. Công tác hợp tác quốc tế

Bộ Y tế tham gia đoàn tháp tùng Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng đi thăm và làm việc tại Ấn độ và Inđônêxia trong thời gian 25/2- 3/3/2010. Tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến chúc mừng nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Theo dõi, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Y tế và các đối tác song phương và đa phương như hợp tác với WHO, hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN, mở rộng các hợp tác kỹ thuật với các nước như Thụy Điển, Đức, Hà Lan, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Điều phối/ hỗ trợ điều phối chuẩn bị tổ chức các sự kiện y tế lớn trong năm 2010: Hội nghị về phòng chống bệnh truyền nhiễm các nước khu vực sông Mêkông- Hoa Kỳ, Hội nghị Bộ trưởng về cúm gia cầm lây trên người, Hội nghị ASEAN về phòng chống tai nạn thương tích, Hội nghị ASEAN lần thứ 2 về Y Dược cổ truyền, Hội nghị khoa học kinh tế y tế, Hội nghị quốc tế của Liên minh toàn cầu về lao, Hội nghị khu vực Châu Á- Thái bình dương về nội soi... Chủ động xúc tiến, đàm phán và ký kết các văn bản hợp tác mới trong lĩnh vực y tế với các đối tác nước ngoài. Tích cực tham dự các phiên họp, đàm phán liên quan đến hội nhập trong y tế của các nước và quốc tế.

10. Công tác Thanh tra:

Trong tháng 3/2010, Bộ Y tế đã nhận được 32 đơn thư­­­­­ khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế, trong đó có 18 đơn đề nghị/phản ánh, 4 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo về 16 vụ việc. Một số nội dung chủ yếu của các đơn thư­­­­­ như: công tác khám chữa bệnh (10 đơn), về kinh tế xã hội (20 đơn), về công tác D­ược (2 đơn) và về công tác y tế dự phòng (1 đơn). Trong số 32 đơn thư nhận được chỉ có 11 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, còn 21 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương và các Bộ, ngành.

Bộ Y tế tiến hành thanh tra việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, thực phẩm sữa và từ sữa tại Hà Nam, Thái Nguyên và Sơn La. Tiến hành xử lý vi phạm Công ty Cổ phần Mama sữa non vi phạm về quảng cáo thực phẩm. Chỉ đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế giả. Giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần chữ thập đỏ về đấu thầu thuốc vào Bệnh viện Bạch Mai. Tham gia chuẩn bị kế hoạch kiểm toán Bộ Y tế năm 2010 của kiểm toán nhà nước. Xây dựng đề cương Quy trình thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công lập. Tham gia với Bộ Khoa học công nghệ thanh tra về an toàn bức xạ tại 03 tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Tiếp tục tổng hợp báo cáo của các đơn vị về triển khai Thông tư 17 về thanh tra của thủ trưởng và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I/2010.

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

11. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88 về xác định giới tính, đặc biệt là về mức thu phí thẩm định các cơ sở thực hiện xác định lại giới tính. Ban hành Hướng dẫn thiết kế xây dựng và trang thiết bị của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản cấp tỉnh. Ban hành Quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Ban hành Kế hoạch quốc gia Truyền thông thay đổi hành vi về sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh sửa đổi quyết định thay thế quyết định 385 về quy định phân tuyến kỹ thuật trong lĩnh vực CSSKSS tại các tuyến y tế.

Tổ chức đoàn giám sát liên ngành với Bộ Kế hoạc và Đầu tư, Bộ Tài chính về thực hiện dự án Mục tiêu quốc gia CSSKSS năm 2009 và xây dựng, triển khai kế hoạch 2010 tại Lâm Đồng. Giám sát hỗ trợ xây dựng kế hoạch Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Điện Biên, Đồng Tháp. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CSSKSS năm 2009 và kế hoạch năm 2010 tại 2 miền với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm CSSKSS tuyến tỉnh. Tổ chức hội thảo phổ biến kế hoạch hành động vì sự sống còn trẻ em cho 32 tỉnh phía Nam. Hướng dẫn một số Bộ/Ngành, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch hoạt động trong khuôn khổ dự án Mục tiêu quốc gia về CSSKSS năm 2010. Tổng kết mô hình đào tạo Cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số (60 người) cho các tỉnh phái Nam tại Bệnh viện Từ Dũ và khoá đào tạo 20 Cô đỡ thôn bản của tỉnh Điện Biên. Tổ chức đào tạo Quản lý dự án Mục tiêu quốc gia về CSSKSS cho 16 tỉnh phía Nam (50 người tham dự gồm Lãnh đạo Trung tâm CSSKSS tuyến tỉnh, Thư ký dự án và Kế toán dự án).

12. Công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình

Tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương và các tỉnh thành phố, hoàn thiện và trình Thủ trướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tổng thể nâng cao Chất lượng Dân số Việt Nam giai đoạn 2011-2020; dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009; dự thảo Chiến lược Dân số-Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020. Thành lập nhóm chuyên trách chuẩn bị xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện tránh thai sử dụng trong Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ. Phân phối trang thiết bị dụng cụ y tế phục vụ KHHGĐ, bao cao su miễn phí cho Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện và Trung tâm tư vấn, dịch vụ DS-KHHGĐ thuộc 22 tỉnh, thành phố. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng về việc tuyên truyền không đúng nội dung về Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực dân số-KHHGĐ và các văn bản mới ban hành khác có liên quan. Dự thảo QĐ thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc khắc phục sại phạm trong công tác xuất bản, phát hành, kinh doanh, lưu truyền sách, ấn phẩm và thông tin điện tử có nội dung phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ tại một số tỉnh.

Theo báo cáo của Chi cục DS-KHHGĐ 63 tỉnh, thành phố, tổng số trẻ em sinh ra trong tháng 1 năm 2010 là 89.695 trẻ. So với cùng kỳ năm 2009 (83.467 trẻ) tăng 7,46% (6.228 trẻ). Một số tỉnh có số trẻ sinh ra tăng so với cùng kỳ năm 2009 như: Đồng Nai (tăng 864 trẻ), Nghệ An (tăng 859 trẻ), Hà Nội (tăng 708 trẻ), Tuyên Quang (tăng 615 trẻ), Hà Tĩnh (397 trẻ). Có 17/63 tỉnh, thành phố có tổng số trẻ sinh ra giảm so với cùng kỳ năm 2008 như: Hưng Yên (giảm 1001 trẻ), Tây Ninh (giảm 681 trẻ), Hậu Giang (giảm 403 trẻ), Cà Mau (giảm 251 trẻ), Sóc Trăng (giảm 183 trẻ). Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 7.946 trẻ. So với cùng kỳ năm 2009 (7.753 trẻ), số trẻ em sinh ra là con thứ 3 tăng 2,49% (tăng 193 trẻ). Có 20/63 tỉnh có số trẻ em sinh ra là con thứ 3 giảm như: Hậu Giang (giảm 113 trẻ), Tây Ninh (giảm 80 trẻ), Hưng Yên (71 trẻ), Thừa Thiên Huế (giảm 58 trẻ), Bình Thuận (giảm 45 trẻ). Một số tỉnh, thành phố có số trẻ em sinh ra là con thứ 3 tăng như: Đồng Nai (tăng 92 trẻ), Hà Tĩnh (tăng 78 trẻ), Nghệ An (77 trẻ), Quảng Nam (72 trẻ), Lai Châu (66 trẻ).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

Trong tháng Bộ Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc với một số cơ sở y tế nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2010. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2010. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đề án về các lĩnh vực Dược, Y tế dự phòng và Môi trường, Bảo hiểm Y tế. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đề án 1816. Triển khai thực hiện Nghị định số 22/QĐ-TTg ngày 09/3/2010 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đi thăm và làm việc tại Ấn Độ và Indonesia. Tiếp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, bàn về tình hình thực hiện các dự án hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế. Làm việc với Ngân hàng Thế giới,Tổng giám đốc điều hành Eximbank, Hungary; Tiếp Đoàn chuyên gia Hàn Quốc về kỹ thuật can thiệp tim mạch, tiếp Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ, tiếp Đoàn y tế Hồng Kông bàn về việc xúc tiến các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2010

1.Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống đại dịch cúm A (H1N1), dịch sốt xuất huyết,và các bệnh dịch mùa hè thu khác. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng và khắc phục hậu quả lũ lụt. Theo dõi diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm trên cả nước, chỉ đạo kịp thời các địa phương triển khai hoạt động phòng chống dịch. Tiếp tục xây dựng các văn bản dưới Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

2. Tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực phòng chống AIDS, Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế ... theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2010. Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2010.

3. Tập trung xây dựng Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Đề án Methadone theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chuẩn bị tổ chức các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm Việt Nam đối phó với đại dịch HIV/AIDS. Chuẩn bị tổng kết và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Tiếp tục phối hợp với phía PEPFAR Hoa Kỳ xây dựng Khung hợp tác đối tác giai đoạn 2011 - 2015.

4. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế. Dự thảo Thông tư hướng dẫn khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Xây dựng Đề cương Thông tư ban hành Danh mục bệnh mạn tính được sử dụng giấy chuyển viện trong năm tài chính được quỹ BHYT thanh toán. Xây dựng Đề cương Thông tưban hành Danh mục kỹ thuật cao, chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán. Tiếp tục chương trình Giám sát tình hình thực hiện KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chuẩn bị báo cáo Kết luận của thanh tra chính phủ về việc quản lý thu và sử dụng quỹ bảo hiểm bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chuẩn bị Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra thực hiện Luật BHYT và Kế hoạch mít tinh kỷ niệm ngày 01/7/2010.

5. Điều phối hiệu quả các đơn vị y tế tham dự các chương trình, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn quốc tế... theo lời mời và hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về cúm gia cầm và cúm ở người, dự kiến vào tháng 4/2010. Chuẩn bị đoàn lãnh đạo và cán bộ Bộ Y tế đi công tác tại Nhật Bản.

6. Hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh của Công ty Zuellig Pharma trong lĩnh vực dược. Hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh vụ việc nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Hữu nghị. Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị tổng kết công tác thanh tra y tế năm 2009 tại Tiền Giang. Triển khai các nội dung thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị trực thuộc và các địa phương.

7. Trình Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24. Tiếp tục xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bệnh viện Y học cổ truyền. Ban hành Thông tư hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng và Thông tư Ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở kh¸m bệnh và chữa bệnh. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý triển khai công tác Đề án 1816. Chỉ đạo, theo dõi tình hình triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược cổ truyền tư nhân trên phạm vi cả nước.

8.Tiếp tục hoàn thiện bản thảo Chiến lược Dân số/Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 trên cơ sở góp ý của các tổ chức Quốc tế. Hoàn thiện đề cương Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và dự thảo chương trình mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng giai đoạn 2011-2015. Dự thảo khung đề cương hoạt động 5 năm (2011-2015) về công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em. Tiếp tục hoàn thiện Quy trình quốc gia thẩm định tử vong mẹ. Triển khai các hoạt động của Dự án Mục tiêu Quốc gia năm 2010.

9. Tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành, hoàn thiện dự thảo tờ trình, dự thảo Chiến lược Dân số-Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 trình Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch. Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo tháng Hành động về DS-KHHGĐ với các Bộ, ngành Trung ương và một số Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố. Triển khai xây dựng quy trình tư vấn và kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Tổ chức đi kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?

Trên đây là kết quả hoạt động của Bộ Y tế tính từ 21/02/2010 đến 20/3/2010. Bộ Y tế xin gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

>> Xem thêm:  Tách sổ đỏ khi trong phần đất có tranh chấp được không ? Tranh chấp lối đi chung thế nào ?