BỘ Y TẾ

Số: 342/BC-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

BÁO CÁO

Công tác y tế tháng 4 năm 2010

(từ ngày 21/3/2010 đến 20/4/2010)

----------------------

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 4 NĂM 2010

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng:

1.Viêm phổi do vi rút cúm A(H5N1): ghi nhận 03 trường hợp mắc mới,trong đó có 01 trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ tháng 12/2003 đến nay là 119/59 tại 38 tỉnh/thành phố.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

2.Cúm A (H1N1): ghi nhận 09 trường hợp mắc mới, không có tử vong. Tích luỹ số mắc/tử vong từđầu vụ dịch ngày 27/4/2009 tới nay là 11.211/58.

3.Tả (A00): ghi nhận 07 trường hợp mắc mới, không có tử vong. Tích luỹ số mắc/tử vong từ đầu năm tới nay là 12/0. Số mắc và tử vong bằng với cùng kỳ năm 2009.

4.Thương hàn (A01): có 11 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/tử vong là 44/0. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 121/0. So với cùng kỳ năm 2009 (145/0), số mắc giảm 16,5%.

5.Viêm não vi rút (A83-A89): có 5 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/tử vong là 11/0. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 37/0. So với cùng kỳ năm 2009, số mắc giảm 15,9%.

6.Sốt xut huyết (A90): ghi nhận 2.110 trường hợp mắc, không có tử vong tại 40 tỉnh, thành phố. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 9.480/03. So với cùng kỳ năm 2009, số mắc giảm 25,5%, số tử vong giảm 07 trường hợp.

7.Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 45 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chết là 206/0. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 690/0. So với cùng kỳ năm 2009 (681/0) số mắc tăng 1,3%.

8.Viêm màng não do não mô cầu (A39.0): có 10 địa phương ghi nhận với tổng số mắc/chết là 16/0. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 41/0. So với cùng kỳ năm 2009 (31/0) số mắc tăng 32,2%.

9.Sốt rét: ghi nhận 2.978 trường hợp mắc trong đó có 15 trường hợp ác tính, 02 trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc và tử vong từ đầu năm 2010 đến nay là 3.845 trường hợp trong đó 17 trường hợp sốt rét ác tính và 02 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2009, số mắc tăng 5,34%, số tử vong tăng 01 trường hợp.

2. Hoạt động Y tế dự phòng:

Chỉ đạo các địa phương giám sát, phát hiện, cách ly điều trị các trường hợp cúm A(H1N1), cúm A(H5N1). Tăng cường giám sát các trường hợp cúm tại cộng đồng tại 15 điểm giám sát. Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1), cúm A(H5N1). Chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1) trên người. Chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp. Ban hành Quyết định về lịch tiêm vắc xin phòng lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib trong Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị quốc tế cấp Bộ trưởng về cúm gia cầm và đại dịch lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 19-21/4/2010.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp. Đang hòan chỉnh dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2025 trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành.

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

Đang sửa đổi Nghị định 178 về cai nghiện ma túy tự nguyện; đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đói nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước. Thành lập Ban soạn thảo Thông tư hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh. Chuẩn bị Ban soạn thảo Nghị định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh. Xây dựng Đề cương chi tiết soạn thảo Nghị định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh. Xây dựng Đề cương soạn thảo Thông tư hướng dẫn về Quy chuẩn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

Tổ chức thành công hội nghị giao ban khám chữa bệnh, giao ban Nhi khoa miền tại Ninh Bình và Khánh Hoà. Xây dựng Kế hoạch Tổ chức công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam; Triển khai kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 16 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 08 - 09/4/2010. Tham gia điều tra về tinh thần thái độ của cán bộ y tế với bệnh nhân. Bộ đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Dự án BA điện tử và Dự án Telemedicine, 01 Dự án Công nghệ thông tin tại Cục. Tổ chức Lễ khánh thành ngân hàng mô tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Tổ chức đoàn khảo sát đánh giá hiện trạng các phòng xét nghiệm để chuẩn bị cho việc nâng cấp chất lượng phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189.

Tổ chức Hội thảo ứng dụng CNTT trong quản lý dịch vụ y tế công và dịch vụ khám, chữa bệnh. Làm việc với JICA về vấn đề xử lý chất thải y tế. Tổng hợp và phân tích Hồ sơ bệnh án của 58 trường hợp tử vong do cúm A(H1N1) và 01 tử vong do cúm A(H5N1) trên địa bàn toàn quốc. Làm việc với Văn phòng Quốc hội về Hội nghị AIPA 31 tổ chức tại Việt Nam.

C. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS:

Tính đến ngày 16/4/2010, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 164.788 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 37.498 người, số người nhiễm HIV đã tử vong là 45.564 trường hợp, trong đó:

Nội dung

báo cáo

Tháng 4/2010

(17/3/2010 đến

16/4/2010)

Tháng 4/2009

(17/3/2009 đến

16/4/2009)

Tháng 3/2010

(17/02/2010 đến

16/3/2010)

Số người nhiễm HIV

2.094

4.385

1.686

Số bệnh nhân AIDS

1.205

815

793

Số tử vong do AIDS

475

332

208

- So với tháng 03/2010: số người nhiễm HIV được phát hiện tăng 408trường hợp, số bệnh nhân AIDS được phát hiện tăng 412tr­ường hợp, số tử vong do AIDS tăng 267trư­ờng hợp.

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

- So với tháng 04/2009: số người nhiễm HIV được phát hiện giảm 2.291trường hợp, số bệnh nhân AIDS được phát hiện tăng 390 tr­ường hợp, số tử vong do AIDS tăng 143trư­ờng hợp.

2. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Hướng dẫn xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi. Xây dựng Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định trước khi trình Chính phủ. Đã phối hợp với UNAIDS hoàn thiện Báo cáo UNGASS trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng ký gửi Liên Hiệp Quốc và trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sản xuất và sử dụng thuốc methadone giai đoạn 2010-2015. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone (Hội nghị do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì với sự tham dự của 11 tỉnh, thành phố); Tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc về Dự án HAARP.

Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ về tình hình sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, các Dự án giai đoạn 2006-2010. Tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở điều trị methadone tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Xây dựng kế hoạch làm việc với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các đơn vị báo chí về các hoạt động năm 2010. Tiếp tục phối hợp với phía PEPFAR Hoa Kỳ xây dựng Khung hợp tác đối tác giai đoạn 2011 – 2015. Làm việc với các Bộ, ngành, đoàn thể và các đơn vị báo chí về kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2010. Tổ chức cuộc họp về dự báo nhu cầu thuốc ARV tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Tổ chức cuộc họp góp ý tiêu chuẩn khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nhân dịp kỷ niệm 20 năm Việt Nam đối phó với đại dịch HIV/AIDS. Tổ chức cuộc họp Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS. Xây dựng kế hoạch hoạt động Tháng cao điểm và Lễ Phát động Tháng cao điểm Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

D. CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1. Tình hình ngộ độc thực phẩm:

Trong tháng xảy ra 7 vụ ngộ độc thực phẩm tại 6 tỉnh: Hà Giang (2 vụ), Lạng Sơn, Đà Nẵng, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang làm 74 người mắc, số người phải nhập viện là 56 người, có 01 trường hợp tử vong (do độc tố cóc). Về nguyên nhân: 01 vụ do vi sinh vật, 02 vụ do nấm độc, 01 vụ do sử dụng rượu không an toàn, 01 vụ do độc tố cóc và 02 vụ chưa xác định được nguyên nhân bằng xét nghiệm. Tính từ ngày 17/12/2009 đến 17/4/2010 toàn quốc đó xảy ra 30 vụ ngộ độc thực phẩm với 812 người mắc, 742 người nhập viện và có 13 trường hợp tử vong.

2. Hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm:

a. Về xây dựng các văn bản mới về an toàn vệ sinh thực phẩm:

Về dự án Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã tham gia hội thảo góp ý dự thảo luật tại Nha Trang do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội tổ chức. Bộ đang chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 30 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua dự án Luật Aan toàn thực phẩm. Bộ cũng đang xây dựng và chuẩn bị ban hành 21 Quy chuẩn kỹ thuật và xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với bao bì chứa đựng trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm.

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?

b. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm:

Bộ Y tế triển khai kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại khách sạn phục vụ hội nghị cấp cao ASEAN 16, trong 2 ngày diễn ra Hội nghị không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và trên địa bàn Hà Nội cũng không có vụ dịch nào xảy ra. Xây dựng kế hoạch bảm đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam diễn ra từ ngày 9 -13/5/2010. Đã chỉ chỉ đạo Sở Y tế các địa phương diễn ra sự kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ sự kiện này. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc thí điểm xử lý đối với gia súc thực phẩm nhập lậu bị bắt giữ, Bộ đã có công văn chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trong tháng hành động Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010, Bộ Y tế đã thành lập 04 đoàn thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh ATTP tại các địa phương. Chỉ đạo các Viện Vệ sinh y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch tả ở thành phố Hồ Chí Minh. Thanh kiểm tra đột xuất Công ty Mua Hàng Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh; xem xét, xác minh sai phạm về quảng cáo của 3 công ty kinh doanh thực phẩm chức năng; lập biên bản vi phạm hành chính về VSATTP 2 đơn vị: 1 cơ sở vi phạm điều kiện bảo quản, 1 cơ sở vi phạm về quảng cáo; kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 01 cơ sở do vi phạm quảng cáo thực phẩm. Tổ chức 03 lớp tập huấn thanh tra, kiểm tra hậu kiểm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Lâm Đồng, Bình Dương, Cần Thơ và 11 tỉnh miền núi phía Bắc.

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2009 và triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thiện Báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2006-2010 và đề xuất giai đoạn 2011-2015. Hoàn thiện Dự thảo Quyết định thay thế thành viên Ban Chỉ đạo và Quyết định thay thế thành viên Tổ công tác liên ngành TW về VSATTP và công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo. Phối hợp với Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai các hoạt động tuyên truyền ATTP theo kế hoạch năm 2010 và tuyên truyền về tháng hành động VCLVSATTP, đồng thời xây dựng nội dung tuyên truyền về ATVSTP trên kênh truyền hình O2TV. Bộ đang hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Codex, cơ chế tài chính tình hình tổ chức của Ủy ban Codex và Văn phòng Codex.

E. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch – Tài chính

Bộ đang khẩn trương xây dựng mới Chuẩn quốc gia về y tế xã và tổ chức Hội thảo xây dựng Chuẩn quốc gia mới về y tế xã tại Hải Phòng. Chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội thảo thu thập thông tin phục vụ xây dựng “Kế hoạch 5 năm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015”. Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Vụ, Cục về danh mục, tờ trình Thủ tướng Chính Phủ ban hành danh mục chi tiết đề án 930/QĐ-TTg . Tiếp tục đôn đốc các đơn vị và chuẩn bị nội dung của Dự án xử lý nước thải và danh mục 930. Làm việc với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Ngân hàng thế giới (WB) chuẩn bị cho đề án xử lý nước thải. Giải trình kế hoạch đầu tư 2010 với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Dự thảo bản thỏa thuận giữa Bộ Y tế và Viettel hợp tác về đầu tư bệnh viện.

Tiếp đoàn Kiểm toán Nhà nước, cung cấp tài liệu, số liệu để phục vụ khảo sát của Kiểm toán Nhà nước. Xây dựng văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ đã thực hiện Nghị định 43 giai đoạn 2007-2009 lập phương án tự chủ báo cáo Bộ giao tiếp giai đoạn 2010-2012. Tham gia đoàn của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đi giám sát thực hiện Nghị quyết 18, thực hiện các chỉ tiêu y tế - dân số và thực hiện Luật bảo hiểm y tế tại Hưng Yên. Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản cố định đối với các đơn vị năm 2010: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, trường Đại học Y Hải Phòng, Cao đẳng Y tế II Đà Nẵng, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện 71, trường đại học Y Dược Cần Thơ, trường Đại học Dược Hà Nội.

Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2010 của dự án Phòng chống cúm và dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc do WB tài trợ. Bổ sung ngân sách năm 2010 của dự án LIFE, phê duyệt kế hoạch năm 2010 của Chương trình dinh dưỡng và an ninh lương thực, Quyết định phê duyệt tiếp nhận trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam do KOICA tài trợ.Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch hành động của dự án Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tài khóa 2010-2011. Hoàn thành thuế của Dự án Hỗ trợ Y tế Tây Nguyên, Dự án HEMA..

2. Công tác Pháp chế và thi đua khen thưởng

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được đứng tên sổ đỏ ở Việt Nam không ?

Bộ Y tế đang hoàn chỉnh dự thảo dự án Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, đang tiếp tục xây dựng các Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế gồm: Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế, Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng và HIV/AIDS… Đang phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện Thông tư liên tịch giữa 2 Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại các bệnh viện của nhà nước.

Đang tiến hành thành lập tổ xử lý thông tin trên báo chí của Bộ Y tế. Tiến hành tuyên truyền và khảo sát các dự án thí điểm hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và triển khai Thông tư số 16/2009/TT-BYT tại miền Trung. Tiến hành rà soát văn bản về y tế liên quan đến Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Hội cựu chiến binh Việt Nam và Ban tổ chức đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội lựa chọn 1000 anh hùng và mẹ Việt Nam anh hùng về dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 2010.

3. Công tác Tổ chức cán bộ

Ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Cục Quản lý môi trường y tế. Phân công công tác quản lý dược bệnh viện và quản lý dược liệu giữa Cục Quản lý Dược với các Vụ, Cục có liên quan. Hướng dẫn xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các đơn vị mới được thành lập hoặc đổi tên theo Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ: Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện 74 Trung ương, Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học Trung ương. Xin ý kiến của các Bộ ngành liên quan về dự thảo Thông tư liên tịch Y tế - Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc khối truyền thông giáo dục sức khỏe, các trung tâm phòng chống HIV/AIDS, các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Bộ Y tế đã có Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em, thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương; Tạp chí Bệnh viện trực thuộc Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Trung tâm Điều phối hiến ghép bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương. Thành lập các tổ chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm y học thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Bộ đang tiến hành thẩm định đề án và chuẩn bị ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Tim mạch Trẻ em, trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Thẩm định xin ý kiến của các Vụ, Cục có liên quan về việc thành lập Trung tâm Thông tin Thuốc và theo dõi phản ứng phụ của thuốc và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc khu vực miền Trung thuộc Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW. Tổ chức xin ý kiến của các bộ, ngành có liên quan về đề án thành lập Viện Công nghệ dược phẩm thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội.

4. Công tác Quản lý dược

Bộ đã ban hành Thông t­­ư về Danh mục hoạt chất phải nộp số liệu báo cáo tư­­ơng đ­ương sinh học, sinh khả dụng; Chuẩn bị ban hành Thông t­­ư Quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất, Thông tư Quản lý chất lượng thuốc, Thông tư­­ h­­ướng dẫn xuất nhập khẩu Thông tư Quản lý chất lượng thuốc. Đang dự thảo Thông tư­­ thay thế Quyết định 2163 về kiểm tra công tác dư­­ợc địa ph­­ương.Triển khai xây dựng kế hoạch để sửa đổi bổ sung Quyết định 45/2007/QĐ-BYT ngày 18/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất được quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình. Đang xây dựng Danh mục hoạt chất phải nộp số liệu báo cáo tương đương sinh học, sinh khả dụng.

Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện việc tổng hợp các câu hỏi của Hội nghị để trả lời và đư­­a lên website. Đang hoàn thiện đề án sản xuất và sử dụng Methadone. Đang tiếp tục xây dựng Đề án quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược. Tiếp tục thực hiện kế hoạch mời chuyên gia WHO chứng nhận đạt 6 chức năng NRA. Ban hành danh mục cấp SĐK thuốc nư­­ớc ngoài Đợt 68 và thuốc trong nước Đợt 120. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư 22 cho chuyên gia thẩm định & Hội đồng xét duyệt thuốc. Báo cáo tình hình hợp tác với Belarus, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp lần thứ 8 ủy ban liờn chớnh phủ Việt Nam – Belarus và chuẩn bị tổ chức hội nghị Thuốc thiết yếu. Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các đơn vị để thúc đẩy nhanh việc xây dựng ch­ương trình khung đào tạo ngư­­­ời giới thiệu thuốc. Đang xây dựng kế hoạch tổng thể về việc tăng c­ường thanh tra, kiểm tra thông tin, quảng cáo mỹ phẩm l­ưu thông trên thị tr­ường và báo cáo công tác quản lý thông tin, quảng cáo mỹ phẩm.

5. Công tác Trang thiết bị và Công trình y tế:

Đã rà soát các nội dung, văn bản quy phạm cần phải bổ sung, sửa đổi trong lĩnh vực trang thiết bị y tế cho phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục về công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai kế hoạch 2010. Làm việc với Học viện Quân y về đào tạo kỹ sư điện tử y sinh. Đang bổ sung, sửa đổi Thông tư 08 hướng dẫn xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế. Xây dựng quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước. Chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng cơ bản cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn chỉnh các dự án để triển khai thực hiện trong năm 2010.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn cam kết sở hữu nhà ở duy nhất để xin cấp đất tái định cư ? Tư vấn mua bán đất tái định cư

6. Công tác Y Dược cổ truyền:

Chỉ đạo các Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện công văn số 1175/KH-BYT ngày 17/12/2009 về tăng cường công tác Quản lý nhà nước về hành nghề y dược cổ truyền tư nhân trên phạm vi cả nước năm 2010. Chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg về chính sách quốc gia và chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới. Xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy bệnh viện YHCT.Hoàn chỉnh thông tư hướng Ban hành danh mục thuốc Y học cổ truyền chủ yếu thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo các Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện công văn số 1175/KH-BYT ngày 17/12/2009 về tăng cường công tác Quản lý nhà nước về hành nghề y dược cổ truyền tư nhân trên phạm vi cả nước năm 2010. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện đề án 1816. Chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành tổng kết Chính sách quốc gia tại địa phương mình. Chỉ đạo các đơn vị thanh tra, kiểm tra các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài hành nghề YHCT tư nhân. Hoàn tất các thủ tục liên quan đến quy chế hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.Tiếp tục Dự thảo phương pháp chung chế biến các vị thuốc YHCT. Xây dựng quy trình kỹ thuật y, dược cổ truyền. Triển khai thực hiện “Điều tra thực trạng hoạt động hành nghề y học cổ truyền và các giải pháp phát triển”. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị YDCTcủa các nước ASEAN lần thứ hai tại Việt Nam và Hội nghị tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về Y Dược cổ truyền đến năm 2010.

7. Công tác Bảo hiểm y tế

Giám sát tình hình thực hiện KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Hà Nội, Cần Thơ. Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế tại Ninh Bình và Khánh Hòa. Xây dựng kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế. Đang tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo hiểm y tế, xây dựng danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán.

Giải quyết đơn thư liên quan đến thực hiện chính sách BHYT. Giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT tại BVĐK tỉnh Bình Định. Chuẩn bị báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý thu và sử dụng quỹ bảo hiểm bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thống nhất nội dung Hoạt động xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân AIDS thông qua BHYT

8. Công tác Khoa học – Đào tạo

Bộ Y tế tiến hành chỉ đạo các đơn vị về công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ thông tin, công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế và một số nội dung liên quan khác tại các đơn vị: Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Học viện Y Dược học cổ truyền, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vắc xin và sinh phẩm Y tế. Giám sát thực hiện thử lâm sàng các loại vắc xin quivaxem tại các cơ sở thực địa. Tổ chức Hội thảo Khoa học về tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể người; Tổng hợp và có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước đề nghị xem xét đưa vào kế hoạch 2011. Tổng hợp danh mục đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của các đơn vị nghiên cứu triển khai gửi về đăng ký xem xét đưa vào kế hoạch 2011. Hoàn thiện đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế giai đoạn 2010-2020 gửi xin ý kiến các Bộ: Giáo dục & Đào tạo; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp. Tổ chức thẩm định năng lực đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Y Dược Huế: CKI Điều dưỡng; CKII Nhi, Nhi sơ sinh, y học cổ truyền. Tổ chức thẩm định đào tạo Bác sỹ nội trú tại Học viện Y Dược cổ truyền.

Đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung: đào tạo theo nhu cầu xã hội; tuyển sinh; mở mã ngành đào tạo; đào tạo sau đại học; thẩm định mở một số ngành đào tạo: dân số tại Trường Cao đăng Y tế Hà Đông, Dược sỹ trung cấp tại Trường Bách Việt. Tổ chức thẩm định năng lực đào tạo CKI, CKII, Bác sỹ nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy. Hoàn chỉnh báo cáo khả thi dự án phát triển nguồn nhân lực y tế do ADB tài trợ. Họp Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung trình độ đại học các ngành: Nhi, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Vật lý trị liệu, Xét nghiệm y học dự phòng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng.

9. Công tác hợp tác quốc tế

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Tổ chức Cuộc họp nhóm các đối tác Y tế (HPG). Tổ chức Lễ khánh thành tòa nhà xét nghiệm virut lây truyền qua đường máu trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Việt Nam và Ai-len. Tổ chức Lễ ký hợp tác phát triển giữa Trung tâm Tim mạch bệnh viện E và Trường Đại học Okayama (Nhật Bản). Tham gia các cuộc họp của tiểu ban y tế ASEAN, trong chuỗi các sự kiện của ASEAN nhân dịp Việt Nam là chủ tịch ASEAN.

Bộ Y tế đang tiến hành thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Y tế và các đối tác song phương và đa phương như hợp tác với WHO, hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN, mở rộng các hợp tác kỹ thuật với các nước như Thụy Điển, Đức, Hà Lan, Úc, Hoa Kỳ, Nhật bản, Hàn Quốc.... Điều phối và hỗ trợ điều phối chuẩn bị tổ chức các sự kiện y tế lớn trong năm 2010: Hội nghị về phòng chống bệnh truyền nhiễm các nước khu vực sông Mêkông- Hoa Kỳ, Hội nghị Bộ trưởng về cúm gia cầm lây trên người, Hội nghị ASEAN về phòng chống tai nạn thương tích, Hội nghị ASEAN lần thứ 2 về Y dược cổ truyền, Hội nghị khoa học kinh tế y tế, Hội nghị quốc tế của Liên minh tòan cầu về lao, Hội nghị khu vực Châu Á- Thái bình dương về nội soi... Chủ động xúc tiến, đàm phán và ký kết các văn bản hợp tác mới trong lĩnh vực y tế với các đối tác nước ngoài. Tích cực tham dự các phiên họp, đàm phán liên quan đến hội nhập trong y tế của các nước và quốc tế.

10. Công tác Thanh tra

Trong tháng 4/2010, Bộ Y tế đã nhận được 61 đơn thư­­­­­ khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế, trong đó có 21 đơn đề nghị/phản ánh, 20 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo về 16 vụ việc. Một số nội dung chủ yếu của các đơn thư­­­­­ như: công tác khám chữa bệnh (18 đơn), về kinh tế xã hội (38 đơn), về công tác D­ược (3 đơn) và về công tác y tế dự phòng (2 đơn). Trong số 32 đơn thư nhận được chỉ có 13 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, còn 48 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương và các Bộ, ngành.

Bộ Y tế đã thành lập các đoàn thanh tra việc thực hiện quy định về chuyên môn dược, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và cung ứng thuốc năm 2010, thành lập đoàn thanh tra về sản xuất, kinh doanh thuốc và mỹ phẩm.

11. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em

Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 88 về xác định giới tính. Xây dựng Chương trình MTQG phòng chống suy dinh dưỡng giai đoạn 2011-2015. Giám sát hỗ trợ xây dựng kế hoạch và nhân rộng mô hình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Tp. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận. Giám sát hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ Phá thai an toàn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh, Hà Giang.

Tổ chức giao ban công tác Nhi khoa cho 63 tỉnh, thành phố tại Ninh Bình và Khánh Hoà. Hướng dẫn một số Bộ/Ngành, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch hoạt động trong khuụn khổ dự ỏn MTQG về CSSKSS năm 2010. Tổ chức đào tạo Quản lý dự án MTQG về CSSKSS cho 15 tỉnh phía Bắc và lớp đào tạo cập nhật Hướng dẫn QG về nội dung Phá thai an toàn cho 12 tỉnh, thành phố phớa Nam.

Bộ Y tế đang tổng hợp ý kiến các địa phương góp ý bản thảo 3 Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí các tai biến sản khoa và cơ số thuốc cấp cứu tai biến sản khoa. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh sửa đổi quyết định thay thế quyết định 385 về quy định phân tuyến kỹ thuật trong lĩnh vực CSSKSS tại các tuyến y tế. Tiếp tục hoàn thiện bản thảo Chiến lược Dân số/Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 sau khi có ý kiến các Tổ chức Quốc tế. Cùng các Chuyên gia trong nước bổ sung bản thảo 5,6 về Quy trình quốc gia thẩm định tử vong mẹ để gửi xin ý kiến Chuyên gia quốc tế. Đang tiến hành bổ sung, hoàn thiện đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Nhi, bệnh viện Sản-Nhi.

12. Công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình

Đã tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Nghị Quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009; giải trình tổng số kinh phí để giải quyết chế độ đối với cán bộ Dân số-kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức. Tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, hoàn thiện dự thảo tờ trình, dự thảo Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020. Đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

>> Xem thêm:  Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà ở tái định cư ? Đối tượng nào thuộc diện tái định cư không ?

Đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 7 hàng năm là tháng hành động quốc gia về Dân số-KHHGĐ. Ban hành tài liệu quản lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 Quy trình xây dựng KH đấu thầu và tổ chức đấu thầu cơ quan Tổng cục. Tổng hợp và báo cáo tình hình giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách ngân sách, hướng dẫn tình hình thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ của các tỉnh, thành phố năm 2010. Hướng dẫn Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2010. Tổ chức lớp tập huấn về giám sát hỗ trợ các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ cho các giảng viên quốc gia. Hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình, đề án về cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân sốnăm 2010.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tổng số trẻ em sinh ra trong tháng 2 tháng đầu năm 2010 là 176.234 trẻ. So với cùng kỳ năm 2009 (177.376 trẻ) giảm 0,64% (1.142 trẻ). Có 33/63 tỉnh/thành phố có số trẻ sinh ra tăng so với cùng kỳ năm 2009 như: Nghệ An (1025 trẻ), Đồng Nai (756 trẻ), Sơn La (435 trẻ), Hải Phòng (303 trẻ), Ninh Thuận (296 trẻ). Một số tỉnh/thành phố có tổng số trẻ sinh ra giảm so với cùng kỳ năm 2009: Thành Phố Hồ Chí Minh (1016 trẻ), Cà Mau (789 trẻ), Vĩnh Phúc (584 trẻ), Tiền Giang (477 trẻ), Hà Nội (447 trẻ). Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên là 16.704 trẻ. So với cùng kỳ năm 2009 (16.998 trẻ), số trẻ em sinh ra là con thứ 3 giảm 1,73% (giảm 294 trẻ). Có 36/63 tỉnh có số trẻ em sinh ra là con thứ 3 giảm như: Hậu Giang (226 trẻ), Hà Nội (127 trẻ), Bình Thuận (92 trẻ), Vĩnh Phúc (87 trẻ), Gia Lai (78 trẻ). Một số tỉnh, thành phố có số trẻ em sinh ra là con thứ 3 tăng như:Nghệ An (185 trẻ), Đồng Nai (132 trẻ), Lai Châu (80 trẻ), Sóc Trăng (76 trẻ), Ninh Bình (75 trẻ).

13. Thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30)

Bộ Y tế đã hoàn thành Giai đoạn II của Đề án 30: rà sóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ytế. Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 989/QĐ-BYT về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Kết quả thực hiện Giai đoạn II như sau: trong số 261 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, có 58 thủ tục hành chính được kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung (chiếm 22%), 203 thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ (chiếm 78%), trong đó có 27 thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

Lãnh đạo Bộ Y tế đó chỉ đạo đẩy mạnh công tác phũng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm A(H1N1), cỳm A(H5N1) và dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả; chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 1816; thực hiện Nghị định số 22/QĐ-TTg ngày 09/3/2010 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 thỏng 12 năm 2007 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế lần thứ 7 về cúm động vật và đại dịch cúm tại Việt Nam. Chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế Việt –Lào trong lĩnh vực y tế, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về y tế nói chung và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông về thông tin giá thuốc.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2010

1.Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống đại dịch cúm A (H1N1), dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy và các bệnh dịch mùa hè khác. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng và khắc phục hậu quả lũ lụt. Theo dõi diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm trên cả nước, chỉ đạo kịp thời các địa phương triển khai hoạt động phòng chống dịch.

2.Tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực đào tạo, bảo hiểm y tế, sức khoẻ bà mẹ trẻ em, khám chữa bệnh, phòng chống tác hại thuốc lá, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2010.

>> Xem thêm:  Diện tích đất tái định cư được nhận là bao nhiêu ? Thắc mắc về việc mua nền đất tái định cư ?

3. Chỉ đạo thanh, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh có nguy cơ từ thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, thực phẩm lưu thông trên thị trường bị ô nhiễm, ngộ độc do sử dụng thực phẩm chứa độc tố tự nhiên.

4. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quyết định thay thế Quyết định 385 về quy định phân tuyến kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tuyến y tế. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88 về xác định giới tính. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chiến lược Dân số/Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 trên cơ sở góp ý của các Tổ chức Quốc tế. Xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020. Dự thảo khung đề cương hoạt động 5 năm (2011-2015) về công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em. Hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Dự án mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015.

5. Chuẩn bị tổ chức các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm Việt Nam đối phó với đại dịch HIV/AIDS. Chuẩn bị cho Tháng cao điểm và Lễ Phát động Tháng cao điểm Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tổ chức buổi gặp mặt báo chí về công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2010. Tổ chức cuộc họp với các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2010.

6. Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; dự thảo Thông tư hướng dẫn khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Xây dựng Đề cương Thông tư ban hành Danh mục bệnh mạn tính được sử dụng giấy chuyển viện trong năm tài chính được quỹ BHYT thanh toán. Dự thảo đề cương danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán. Tiếp tục giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT tại BVĐK tỉnh Bình Định và BVĐK tỉnh Lào Cai

Trên đây là kết quả hoạt động của Bộ Y tế tính từ 21/03/2010 đến 20/4/2010. Bộ Y tế xin gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

>> Xem thêm:  Mở rộng thêm ao khi được đền bù có lỗ không ? Điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ tái định cư ?