BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/BC-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH DỊCHSỞI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐẾN NGÀY 03/5/2014

Kính gửi: Thủtướng Chính phủ.

Tiếp theo Báo cáo số 388/BC-BYT ngày 02/5/2014,Bộ Y tế xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình dịch sởi và các hoạt độngphòng, chống đến ngày 03/5/2014 như sau:

I. Tình hình dịch sởi và kết quả chiến dịchtiêm vắc xin phòng sởi

1. Tình hình dịch bệnh

- Ngày 03/5/2014, cả nước ghi nhận thêm 52 trườnghợp mắc sởi xác định. Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận 3.982 trườnghợp mắc sởi xác định trong số 14.136 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 62/63tỉnh, thành phố.

- Trong ngày có 52 trườnghợp nhập viện tại 3 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai,Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương).

- Trong ngày cả nước ghi nhận 01 trường hợp tử vongcó liên quan đến sởi. Tích lũy năm 2014 ghi nhận 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 133 trườnghợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi. Các khu vực miền Nam, miềnTrung và Tây Nguyên đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

- Trong ngày có 26 tỉnh,thành phố không ghi nhận trường hợp nghi sởi mới.

2. Tình hình thu dung, điều trị của một sốbệnh viện Trung ương

a) Bệnh viện Nhi Trungương:

+ Số bệnh nhân đang điều trịsởi: 268

+ Số bệnh nhân nghi sởi nhậpviện trong ngày 03/5/2014: 30

+ Số bệnh nhân tử vong trongngày: 01

b) Bệnh viện Bạch Mai:

+ Số bệnh nhân đang điều trịsởi: 79

+ Số bệnh nhân nghi sởi nhậpviện trong ngày 03/5/2014: 05

+ Số bệnh nhân tử vong trongngày: 0

c) Bệnh viện Bệnh nhiệtđới Trung ương:

+ Số bệnh nhân đang điều trịsởi: 93

+ Số bệnh nhân nghi sởi nhậpviện trong ngày 03/5/2014: 17

+ Số bệnh nhân tử vong trongngày: 0

3. Kết quả thực hiện kếhoạch tiêm vắc xin sởi

Tính đến ngày 03/5/2014, tỷ lệtiêm vét vắc xin sởi trên phạm vi toàn quốc đạt 85,2%, tăng 0,1% so với ngày02/5/2014.

- 18 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệtiêm vét vắc xin sởi cao trên 95% là: Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang,Bắc Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Thái Bình, Kiên Giang, Phú Yên, Kon Tum, Cần Thơ,Đắc Nông, Phú Thọ, Hải Dương, Cà Mau, Ninh Bình, Hậu Giang, Hải Phòng.

- 40 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêmvét vắc xin sởi từ 70-95%.

- 05 tỉnh, thành phố còn lạiđạt tỷ lệ tiêm vét vắc xin sởi từ 60-70% là: An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh,Điện Biên, Thái Nguyên, Bình Thuận.

II. Các hoạt động đáp ứngkhẩn cấp đang được triển khai

1. Ngày 03/5/2014, Đoàn côngtác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạocông tác phòng chống dịch sởi tại thành phố Hải Phòng.

2. Tổ chức trực dịch 24/24 giờtại tất cả các đơn vị y tế dự phòng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịpngày nghỉ lễ, tiếp tục triển khai tiêm vét vắc xin sởi tại tất cả các tỉnh,thành phố đặc biệt là các tỉnh có tỷ lệ tiêm chưa đạt mục tiêu đề ra.

3. Thành phố Hà Nội tiếp tụcduy trì chế độ họp giao ban hàng ngày và thường trực phòng chống dịch sởi 24/24giờ. Tổ chức 04 đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống sởi và tiêm vắc xin sởitại quận Cầu Giấy, Hoàng Mai và các huyện Ba Vì, Thường Tín, Phú Xuyên.

4. Tiếp tục tăng cường công táctruyền thông về phòng chống dịch sởi, khuyến cáo người dân áp dụng các biện phápphòng dịch sởi trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5/2014.

5. Bộ Y tế tiếp tục tập trungchỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch và thường xuyên báo cáoThủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Đ/c Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục DP, KCB, KH-TC, TT-TĐKT, VPB;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên