BỘ Y TẾ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1036/BC-BYT

Hà Nội 16h30 ngày 27 tháng 9 năm 2008

BÁO CÁO SỐ 1

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VỀ Y TẾ VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬUQUẢ MƯA LŨ DO ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 6

Do ảnh hưởngcủa hoàn lưu bão số 6 trong những ngày qua tại khu vực các tỉnh miền núi vàvùng đồng bằng Bắc bộ đã xảy ra mưa lũ lớn gây thiệt hại về người và cơ sở y tếđặc biệt là những tỉnh như Sơn La, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Tính tại thờiđiểm ngày hôm nay qua thông báo trực tiếp bằng điện thoại và các Báo cáo nhanhcủa các tỉnh bị ngập lụt đã ghi nhận những thiệt hại như sau:

I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH TẠICÁC ĐỊA PHƯƠNG:

1. Sơn La

Trong ba ngày qua Sơn La có mưanhiều và rất to làm ngặp lụt nhiều nơi thuộc các huyện: Yên Châu, Mai Sơn, Mường La..hiện tại đã có những diễn biến và thông báo thiệt hại sau:

-Thời tiết:

Trời tạnh mưa, buổi chiều trờihửng nắng.

-Số người chết, mất tích và bịthương là 29 người (trong đó 10 chết, 04 mất tích, 15 bị thương).

-Thiệt hại về y tế:

Theo báo cáo chưa đầy đủ hiện có01 Bệnh viện đa khoa Mai Sơn đã bị ngập, 02 trạm y tế xã phường, thị trấn bị lũđi qua gây ngập lụt, đổ sập một số công trình và hư hỏng các trang thiết bị ytế, ngoài ra còn một số xã của những huyện bị ngập lụt chưa liên lạc được.

2. Bắc Giang

Mưa lớn đã xảy ra và có lũ xuấthiện trên các sông làm ngập lụt nhiều nơi trong tỉnh đặc biệt là những huyệnnhư: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, hiện tại đã có những thông báo diễn biến vàthiệt hại sau:

-Thời tiết:

Trời u ám một vài nơi vẫn có mưanhỏ.

-Số người chết, mất tích và bịthương là

-Thiệt hại về y tế:

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sởy tế tính tại thời điểm hiện tại đã có 01 Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn bị ngậptrên 1m nước và có nhiều xã hiện tại chưa lên lạc được.

3. Quảng Ninh

Mưa lớn kết hợp triều cường làmnước dâng cao trung bình 2m làm gập úng các huyện như, Ba Trẽ, Tiên Yên, BìnhLiêu.

-Thời tiết:

Trời tạnh mưa, nước đang rútnhanh.

-Số người chết, mất tích và bịthương là 08 người (trong đó chết 04, bị thương 04).

-Thiệt hại về y tế:

Theo báo cáo của Sở Y tế hiệntại có 10 trạm y tế của các huyện Ba Trẽ, Tiên Yên, Bình Liêu bị gập nước.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ:

-Tiếp theo Công điện khẩn số 6505/CĐ-BYT ngày 22/9/2008, Công điện khẩn số 6547/CĐ-BYT ngày 23/9/2008, Côngđiện khẩn số 6549 CĐ-BYT ngày 24/9/2008.

-Thực hiện Công điện số 1626/CĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ ngày 27/9/2008, Bộ Y tế đã có Công điệnkhẩn số 6694/CĐ-BYT ngày 27/9/2008 gửi các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh,Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai và các đươ vị trực thuộc Bộ Y tế.

III. DANH MỤC THUỐC, HOÁCHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÃ CẤP CHO CÁC TỈNH:

Trong ngày, theo đề nghị của cácSở Y tế Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc GiangBộ Y tế đã cấp phát 350cơ số thuốc PCLB, 25.000 viên ChloraminB và 450 chiếc áo phao.

STT

Tỉnh

Thuốc PCLB

Chloramin B viên

Áo phao

Chloramin bột

1

Sơn La

100

50.000

100

2

Yên Bái

50

50.000

100

3

Lạng Sơn

50

50.000

50

4

Quảng Ninh

50

50.000

100

5

Bắc Giang

100

100.000

100

500 kg

Tổng cộng

350

25.000

450

500kg

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Hán