BỘ Y TẾ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1037/BC-BYT

Hà Nội 16h30 ngày 28 tháng 9 năm 2008

BÁO CÁO SỐ 2

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VỀ Y TẾ VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬUQUẢ MƯA LŨ DO ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 6

Trong ngày mưađã tạnh trên hầu hết các tỉnh bị ngập lụt, một số tỉnh như Sơn La, Quảng Ninh,Bắc Giang có những nơi nước hầu như đã rút gần hết, các cơ sở y tế đang chỉ đạo,hướng dẫn vệ sinh môi trường và khắc phục ảnh hưởng sau mưa lũ.

I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH TẠICÁC ĐỊA PHƯƠNG:

1. Sơn La

Nước đã rút nhanh ở một số huyệnnhưng riêng có 2 xã Mường Khoa, Tạo Khoa của huyện Bắc Yên vẫn bị gập trongnước và cô lập với những vùng lân cận.

-Thời tiết:

Trời nắng nước đang rút.

-Số người chết, mất tích và bịthương là 33 người (trong đó 14 chết, 04 mất tích, 15 bị thương).

-Thiệt hại về y tế: (không cóghi nhận thêm so với báo cáo số 1)

2. Bắc Giang

Tính tại thời điểm này tỉnh BắcGiang có 6 huyện bị ảnh hưởng do mưa lũ là Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, YênThế, Yên Dũng, Lạng Giang. Có tổng số trên 70 xã bị ngập lụt.

-Thời tiết:

Trời hửng nắng, nước đang rútnhanh.

-Số người chết, mất tích và bịthương là 08 người ( trong đó 08 chết, số mất tích và bị thương chưa có báo cáo)

-Thiệt hại về y tế:

Có 01 BVĐKKV huyện Lục Ngạn bịnước ngập hoàn toàn (hiện tại nước đã rút), 11 trạm y tế bi cô lập hoàn toàn(hiện tại có 09 trạm y tế nước đã rút), 25 trạm y tế chưa liên lạc được, 01trạm y tế xã Yên Thịnh huyện Sơn Động bị ngập và hư hỏng toàn bộ thuốc cùng mộtsố trang thiết bị.

3. Quảng Ninh

Mưa lớn kết hợp triều cường làmnước dâng cao trung bình 2m làm gập úng các huyện như, Ba Trẽ, Tiên Yên, BìnhLiêu.

-Thời tiết:

Trời nắng, nước đã rút hầu nhưgần hết.

-Số người chết, mất tích và bịthương (không có ghi nhận thêm so với báo cáo số 1)

-Thiệt hại về y tế: (không cóghi nhận thêm so với báo cáo số 1)

II.CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ:

-Các đơn vị y tế trong các tỉnhchịu ảnh hưởng do mưa lũ đã cử các đoàn công tác xuống tận nơi xảy ra ngập lụt,đôn đốc cùng các nhân viên trong và ngoài ngành y tế trực tiếp cấp cứu nạn nhânbị thương, sơ tán và di chuyển trang thiết bị đến nơi an toàn

-Phân phát thuốc, thiết bị, hóachất để làm thanh khiết và xử lý ô nhiễm môi trường ngay khi nước rút.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Hán