BỘ Y TẾ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 786/BC- BYT

Hà Nội, 18h ngày 11 tháng 8 năm 2008

BÁO CÁO SỐ 2

TÌNHHÌNH THIỆT HẠI VỀ Y TẾ VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ DO ẢNHHƯỞNG CỦA BÃO SỐ 4

Công tác triển khai đối phó với bão và lũ lụt do ảnh hưởng củabão:

Ngay khicó dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Ban chỉ huy Phòng chốngthảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế đã thường trực theo dõi diễn biến của bãosố 4. Thực hiện Công điện số 31 ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Thườngtrực ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương,Công điện số 1294/CĐ-TTg củaThủ tưởng Chính phủ ngày 09/8/2008, Bộ Y tế đó cú Cụng điện khẩn số 5466/CĐ-BYT ngày07/8/2008 và Công điện khẩn số 5230/CĐ-BYT ngày 09/8/2008, Công điện khẩnsố 5538 ngày 11/8/200 yờu cầu Sở Y tế các các tỉnh miền núi phía Bắc,HàGiang,Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, thành phố Hải Phòng, tỉnh QuảngNinh và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương tiến hành các công việc sau:

- Các cơsở điều trị tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễnphí cho nạn nhân do bão, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạngthái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

- Sẵn sàngchuẩn bị các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn chobệnh nhân và cán bộ y tế; tăng cường thuốc, hoá chất và thiết bị y tế cho nhữngnơi có nguy cơ bị chia cắt, ngập lụt do mưa bão.

- Các đơnvị trực thuộc Bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hoá chất, thiết bị phương tiệnvà các phân đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quảdo bão, lũ gây ra.

- Các SởY tế và các đơn vị có báo cáo nhanh về kết qủa triển khai công tác chuẩn bị phòngchống bão, lụt về Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế trước 16 giờngày 07/8/2008 qua số fax 04.2732207 hoặc điện thoại số 0948125599.

18h00 ngày10/8/2008, Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế đã nhận được báo cáobằng điện thoại và 4 báo cáo bằng fax của Sở Y tế các tỉnh trong vùng chịu ảnhhưởng của bão. Qua tổng hợp các sở đã tăng cường cán bộ, thuốc và hoá chất chonhững nơi có nguy cơ bị chia cắt do ảnh hưởng của bão, lũ và tổ chức các đoàncán bộ đi kiển tra, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị phòng chống bão tại cácđịa bàn trọng điểm, thành lập các tổ, đội cấp cứu để sẵn sàng cơ động làm nhiệmvụ sơ cứu, cấp cứu nạn nhân. Các bệnh viện, cơ sở điều trị đã cho xuất viện cácbệnh nhân nhẹ để sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu nạn nhân của bão, lụt .

I. THIỆT HẠI VỀ Y TẾDO BÃO SỐ 4: 03 TỈNH BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ, LÀO CAI, YÊN BÁI, PHÚ THỌ.

1. TỉnhLào Cai:

- Thờitiết: Trời nắng, nước trên các sông đang rút.

- Thiệthại về cơ sở y tế: số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số01 ngày 10/8/2008.

- Tổngsố người chết mất tích, bị thương do Sở Y tế báo về là 120 người (chết 44, mất tích35, bị thương 44). Tăng 08 người chết, giảm 03 người mất tích, tăng 22 người bịthương so với báo cáo ngày hôm trước.

2. TỉnhYên Bái:

- Thờitiết: Trời nắng, nước đang rút.

- Thiệthại về y tế: số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 01ngày 10/8/2008.

- Tốngsố người chết, mất tích, bị thương do Sở Y tế báo cáo là 55 người (36 chết, mấttích 5, bị thương 15).Tăng 01 người chết so với báo cáo ngày hôm trước.

3. TỉnhPhú Thọ:

-Thờitiết: Trời nắng, nước trên các sông đang rút.

Thiệt hạivề cơ sở y tế: Số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 01 ngày10/8/2008.

-Tổng sốngười chết, mất tích, bị thương do Sở Y tế báo cáo là 07 người (07 người chết).Tăng 01 người chết.

II. DANH MỤC ĐÃ CẤP THUỐC,HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ CHO CÁC SỞ Y TẾ:

Tên đơn vị

Cơ số thuốc PCLB

ChloraminB (viên)

ChloraminB(bột)

áo phao

Bộ dụng cụ y tế xã

Sở Y tế Lào Cai

50 c/s

3000kg

20

Sở Y tế Yên Bái

50c/s

500kg

100 chiếc

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
TRƯỞNG TB PCTH DO THIÊN TAI BL
Trương Xuân Hương