BỘ Y TẾ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 799/BC-BYT

Hà Nội 17h ngày 12 tháng 8 năm 2008

BÁO CÁO SỐ 3

TÌNHHÌNH THIỆT HẠI VỀ Y TẾ VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ DO ẢNHHƯỞNG CỦA BÃO SỐ 4

Tiếp theo Báo cáo số 2 ngày 11/8/2008, vào hồi 17h ngày 12/8/2008,Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế đã nhận được báo cáo bằng điệnthoại và fax của Sở Y tế các tỉnh trong vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4.Tình hình tại các địa phương như sau:

I. DIỄNBIẾN TÌNH HÌNH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG:

1. TỉnhLào Cai:

- Thờitiết: buổi chiều tại huyện bắt Bảo Yên có mưa to, Thành phố Lào Cai cũng đã có mưanhỏ.

- Thiệthại về cơ sở y tế: số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số01 ngày 11/8/2008.

- Tổngsố người chết mất tích, bị thương do Sở Y tế báo về là 136 người (chết 53, mất tích32, bị thương 51). Thêm 09 người chết, giảm 02 người mất tích, tăng 10 người bịthương so với báo cáo số 2.

2. TỉnhYên Bái:

- Thờitiết: Buổi chiều trời bắt đầu có cơn mưa và mưa nhỏ một số huyện.

- Thiệthại về y tế: số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 01ngày 11/8/2008.

- Tốngsố người chết, mất tích, bị thương: Số liệu thiệt hại không có gì thay đổi so vớibáo cáo số 2.

3. TỉnhPhú Thọ:

- Thờitiết: Đã có mưa nhỏ và vừa cả ngày.

- Thiệthại về cơ sở y tế: Số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 2.

-Tổng sốngười chết, mất tích, bị thương: do Sở Y tế báo về là 10 người (10 chết).Thêm03 người so với báo cáo số 2

II.CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ:

- Bộ Ytế đã thường xuyên theo dõi sát tình hình tại các địa phương, chỉ đạo các Sở Y tếtích cực khắc phục hậu quả của thiên tai, tăng cường thường trực cấp cứu 24/24giờ và chủ động cung cấp các cơ số thuốc, hoá chất, phương tiện PCLB cho cáctỉnh.

- Bộ Ytế đã cử đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Bá Thuỷ, tham gia Đoàn công tác của Chính phủdo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm trưởng đoàn chỉ đạo công tác phòng chốnglụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực phía Bắc.

III.DANH MỤC ĐÃ CẤP THUỐC, HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ CHO CÁC SỞ Y TẾ:

Trong ngày,theo đề nghị của Sở Y tế Phú Thọ, Bộ Y tế đã cấp phát các cơ số thuốc và hoáchất, phương tiện PCLB như sau:

Tên đơn vị

Cơ số thuốc PCLB

ChloraminB (bột)

áo phao

Sở Y tế Phú Thọ

50 c/s

1.000kg

50

Cộng

50

1.000kg

50

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Mạnh Cường