BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 804/BC- BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

BÁO CÁO SỐ 4

TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VỀ Y TẾ VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬUQUẢ MƯA LŨ DO ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 4

Tiếp theo Báo cáo số 3 ngày 12/8/2008,vào hồi 16h30 ngày 13/8/2008, Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế đãnhận được báo cáo bằng điện thoại và fax của Sở Y tế các tỉnh trong vùng chịuảnh hưởng của cơn bão số 4. Tình hình tại các địa phương như sau:

I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH TẠI CÁCĐỊA PHƯƠNG:

1. Tỉnh Lào Cai:

- Thời tiết: Trời nắng to, nướctrên các sông đang rút nhanh.

- Thiệt hại về cơ sở y tế: sốliệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 03 ngày 12/8/2008.

- Tổng số người chết mất tích, bịthương: số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 03 ngày12/8/2008.

2. Tỉnh Yên Bái:

- Thời tiết: Sáng trời nắng nhẹ,chiều có mưa nhỏ, nước đang xuống nhanh.

- Thiệt hại về y tế: số liệuthiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 03 ngày 12/8/2008.

- Tống số người chết, mất tích, bịthương: Số liệu thiệt hại không có gì thay đổi so với báo cáo số 3.

3.Tỉnh Phú Thọ:

- Thời tiết: Trời nắng, nước sôngđang xuống nhanh.

- Thiệt hại về cơ sở y tế: Số liệuthiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 3.

-Tổng số người chết, mất tích, bịthương: Số liệu thiệt hại không có gì thay đổi như báo cáo số 3.

4. Các tỉnh khác: chưa có gì đặcbiệt.

Tại các địa phương: các đơn vị trựcthuộc Sở Y tế đã kết hợp cùng các tổ chức, đoàn thể: Quân đội, Đoàn Thanh niên,Hội phụ nữ... đang khẩn trương tham gia vào công tác khắc phục hậu quả như: làmvệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất, khử trùng nước sinh hoạt, hướng dẫn cácbiện pháp phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ:

- Thực hiện Côngvăn số 1318/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả mưa lũ ởcác tỉnh miền núi phía Bắc, 10h00 ngày 13/8/2008, Bộ Y tế đã có Công điện gửiSở Y tế các tỉnh, thành phố Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái,Phú Thọ và các đơn vị trực thuộc ngành y tế đề nghị tiếp tục các hoạt động khắcphục hậu quả lụt bão và tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là giám sát và phòngchống dịch bệnh sau mưa lũ.

- Bộ Y tế đã thường xuyên theo dõisát tình hình tại các địa phương, chỉ đạo các Sở Y tế tích cực khắc phục hậuquả của thiên tai, tăng cường thường trực cấp cứu 24/24 giờ, tăng cường giámsát, phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cácđịa phương về cơ số thuốc PCLB, hoá chất khử trùng, phương tiện PCLB.

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế cùngĐoàn công tác của Chính phủ đang làm việc và chỉ đạo công tác phòng chống vàkhắc phục hậu quả lũ lụt và phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt tại Tuyên Quang.

- Ngày hôm nay (13/8/2008), Bộ Ytế đã cử 3 Đoàn công tác đi 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai (Đoàn đi Phú Thọdo lãnh đạo Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường làm trưởng Đoàn và 2 Đoànđi Yên Bái và Lào Cai do 02 lãnh đạo Cục YTDP và MT làm trưởng Đoàn) để triển khaicác biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, khử trùng nước sinh hoạt và phòngchống dịch bệnh sau lũ lụt.

III. DANH MỤC ĐÃ CẤP THUỐC, HOÁCHẤT, THIẾT BỊ CHO CÁC SỞ Y TẾ:

Trong ngày, theo đề nghị của Sở Ytế Yên Bái và Tuyên Quan, Bộ Y tế đã cấp phát bổ sung cho Sở Y tế Yên Bái 50 cơsố thuốc PCLB, cấp cho Sở Y tế Tuyên Quang 20 cơ số thuốc PCBL. Theo yêu cầu củacác địa phương, tổng số thuốc men, hoá chất và phương tiện Bộ Y tế đã cấp chocác địa phương đến nay là:

Tỉnh

Cơ số PCBL

Chloramin B

Áo phao

Lào Cai

50

3000 kg

20 chiếc

Yên Bái

100

500 kg

100 chiếc

Phú Thọ

50

1000 kg

50 chiếc

Tuyên Quang

20

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Mạnh Cường