Luat Minh Khue
Giả mạo chữ ký đi rút tiền BHXH thì phải chịu trách nhiệm gì

Giả mạo chữ ký đi rút tiền BHXH thì phải chịu trách nhiệm gì

Thưa luật sư, em có nhờ một người làm giúp dịch vụ rút tiền bảo hiểm xã hội một lần, đã đưa đầy đủ hồ sơ giấy tờ cho người nay nhưng hai bên chưa đi lập giấy ủy quyền hay hợp đồng dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật.https://luatminhkhue.vn/admin/Article/New#

Các thức đóng và hưởng chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ an sinh xã hội ở nước ta còn quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm ...

Thương binh được hưởng những chế độ an sinh xã hội nào?

Thương binh theo Pháp lệnh ưu đãi ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012 là đối tượng thuộc diện là " người có công với cách ...

Chờ nghỉ hưu có được thôi cấp ủy không ? Điều kiện nghỉ hưu sớm ?

Luật Minh Khuê tư vấn về những vướng mắc liên quan đến lương hưu, nghỉ hưu khi đang là quan chức, cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu trước ...

Dịch vụ nổi bật