1. Báo giảm, báo tăng bảo hiểm xã hội khi người lao động hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, xin hỏi về việc báo giảm, báo tăng bảo hiểm xã hội khi người lao động hưởng chế độ thai sản thực hiện như thế nào ? Cảm ơn!

Báo giảm, báo tăng bảo hiểm xã hội khi người lao động hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn :

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Chào luật sư công ty luật Minh Khuê, Tôi đóng bhxh được 10 tháng tại công ty cũ sau đó nghỉ việc. Năm tháng sau thì tiếp tục đóng bhxh tại công ty mới. Tuy nhiên hiện tại em đang có bầu được 5 tháng mà mới đóng bảo hiểm ở công ty mới được 1 tháng.Tính đến ngày dự kiến sinh là được 5 tháng đóng bảo hiểm. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Căn cứ quy định trên bạn buộc phải có thời gian tham gia đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước sinh mới được nhận trợ cấp thai sản từ BHXH.

Căn cứ điều 33 luật BHXH năm 2014: Mức hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;"

Em mong muốn luật sư tư vấn cho em trường hợp cụ thể như sau: em đã đóng BHXH từ tháng 3/2015 đến hết 4/2016 thì em viết đơn xin nghỉ việc do mang thai không đủ sức khoẻ để tiếp tục đi làm. Mức đóng Bhxh từ 3/2015-12/2016 là 3.700.000, từ 1-2/2016 là 4.000.000; từ 2-4/2016 là 4.500.000. Dự kiến sinh của em vào 18/10/2016. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản của BHXH không ạ ? Nếu được thì mức hưởng bhxh của em được bao nhiêu ạ? Em rất mong nhận được thư trả lời sớm nhất. Em xin chân thành cảm ơn !

Bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ này là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Vậy khả năng mức lương bình quân của bạn là (3.7 tr x2 + 4 tr x2 +4,5 tr x 2)/6 = 4,06 triệu. Bạn sẽ nhận được 6 tháng trợ cấp như vậy.

2. Báo tăng, báo giảm BHXH

Căn cứ luật BHXH năm 2014

"Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản."

Chào luật sư Minh Khuê. Cho em hỏi khi nghỉ chế độ thai sản đủ 14 ngày làm việc trong tháng mới báo giảm đóng bhxh. Vậy tôi nghỉ từ 20/9/2016 đến 19/3/2017, vậy tháng 9 tôi nghỉ chưa đủ 14 ngày làm việc, vậy tháng 10 tôi mới báo giảm đóng bhxh cho đến tháng 2/2017 là báo tăng, còn tháng 3/2017 tôi nghỉ chưa đủ 14 ngày làm việc. Vậy tôi nghỉ 6 tháng thai sản, nhưng chỉ báo giảm 5 tháng như vậy có đúng không ? Xin cám ơn./.

Theo thông tin bạn nghỉ từ 20/9/2016 đến 19/3/2017. Vậy bạn báo giảm BHXH từ tháng 10 năm 2016, báo tăng lại từ tháng 4 năm 2016, đủ 6 tháng bảo giảm.

Kính gửi luật sư :Tôi đã đóng bảo hiểm liên tục trên 12 tháng tại công ty cũ từ năm 2008 đến hết tháng 01/2012. Đến tháng 1/2012 tôi nghỉ việc tại công ty cũ và có quyết định tuyển dụng vào công chức từ ngày 1/1/2012. Ngày 22/1/2012 tôi sinh em bé và tự thanh toán thai sản từ tháng 02/2012 đến tháng 5/2012. Vì tôi xin nghỉ ở cơ quan mới trong thời gian thai sản nên cơ quan mới báo tăng bảo hiểm cho tôi từ tháng 06/2012.Vậy xin hỏi trong thời gian tôi tự thanh toán thai sản từ tháng 02/2012 đến tháng 05/2012 tôi có được ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm và được cấp tờ rời không ? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư!

Khoảng thời gian nghỉ thai sản lao động nữ nghỉ không đi làm nhưng được tính vào thời gian đóng BHXH và được BHXH hỗ trợ đóng trong khoảng thời gian này.

3. Chế độ nghỉ hưởng thai sản khi vợ sinh con

Luật BHXH năm 2014 có quy định:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

"2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Tại thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tại điều 9, khoản 2 điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con."

Chào luật sư. Em xin Hỏi: vợ em sinh, nhưng chỉ em là chồng tham gia BHXH, theo luật sửa đổi mới thì hiện nay em được hưởng chế độ thai sản là bao nhiêu theo tiền / tháng. Xin cho em biết cụ thể. Em xin cảm ơn luật sư.

Như vậy nếu đủ điều kiện trên, bạn nhận được trợ cấp 1 lần là 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con theo Bộ luật lao động năm 2012 Nghị đinh 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mọi thông tin chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Đóng bảo hiểm được 6 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?

Thưa luật sư, Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 1/2014-6/2014, sau đó tôi không đóng nữa và đến khi tôi sinh con ngày 7/1/2015 vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không ạ ? Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn đóng BHXH từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2014 và đến ngày 7/1/2015 bạn sinh con. Như vậy, thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015.

Điều 1 Mục II Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

"1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong khoảng thời gian này, bạn đã có 6 tháng đóng BHXH do đó bạn đủ kiện hưởng chế độ thai sản.

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 quy định:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

>> Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế?

3. Đóng bảo hiểm được 3 năm 6 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?

Tôi có câu hỏi thắc mắc không biết phải hỏi ai. Hôm nay được biết đến trang web của luật sư cho tôi hỏi từ khi đóng bảo hiểm xã hội đến khi nghỉ (ngày 1 tháng 4 năm 2015) là được 3 năm 6 tháng và từ đó đến nay tôi ngừng đóng và đến cuối tháng 7 tôi mang thai dự kiến sinh là 3 tháng 5 năm 2016. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không. Và giờ tôi tiếp tục đóng thì có được hưởng không?
Tôi mong luật sư trả lời sớm trường hợp của tôi. Tôi xin cảm ơn ạ.

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn dự kiến sinh là 3/5/2016, theo quy định tại Điều 1 Mục I Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ tháng 5/2015 đến tháng 4/2016. Cụ thể:

"1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong khoảng thời gian này, bạn mới đóng được BHXH được 1 tháng, do đó bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014?

4. Nghỉ việc tại công ty có được hưởng đầy đủ 6 tháng thai sản không?

Chào Luật sư, em đang cần được tư vấn về mức trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng nghỉ thai sản. Trường hợp của em như sau: Em làm tại công ty đã được 2.5 năm, em được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ tới thời điểm em sinh là tháng 9/2015.

Em dự định sau khi sinh xong tới 4.5 tháng trong 6 tháng nghỉ thai sản em sẽ viết đơn xin nghỉ việc, tính tới thời điểm em nghỉ xong 6 tháng là em cũng nghỉ luôn. Như vậy em có được hưởng đầy đủ trợ cấp tiền thai sản 6 tháng lương không?

Em cảm ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ thai sản, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 quy định:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn đáp ứng được điều kiện trên thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản, kể cả khi bạn đã nghỉ tại công ty.

Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản?

5. Tiền lương và chế độ thai sản của nhân viên y tế ?

Thưa luật sư, cho em hỏi: em là nhân viên y tế nghỉ sinh con. Em nghỉ như vậy thì được hưởng lương và tiền bảo hiểm xã hội như thế nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Tiền lương và chế độ thai sản của nhân viên y tế ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Trường hợp của bạn chúng tôi hiểu câu hỏi của bạn là về chế độ thai sản mà bạn đang hưởng.

- Về tiền lương: trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản bạn không được hưởng lương do Cơ quan của bạn chi trả. Bởi trong thời gian này bạn không làm việc, do đó, bạn không được hưởng lương trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

"Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động".

- Về tiền bảo hiểm xã hội: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

"Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội".

Theo quy định trên, tiền bảo hiểm xã hội bạn được hưởng là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Tức là bạn tính bình quân 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc dựa trên mức lương tham gia BHXH, bạn được hưởng 100% mức bình quân đó nhân với 06 tháng.

Ngoài ra, bạn còn được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con:

"Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con".

Trong thời gian nghỉ chế độ thai sản bạn không được hưởng tiền lương do Cơ quan chi trả mà chỉ được hưởng chế độ thai sản do cơ quan BHXH chi trả.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

6. Tư vấn về chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội ?

Chào Luật sư! tôi có thắc mắc mong được luật sư giải đáp. tôi bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2015. dự kiến ngày sinh là tháng 4/2016. vậy tôi có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thai sản không? và tôi cần làm những thủ tục gì?
Mong nhận được phản hồi từ luật sư!

Tư vấn về chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội:

" Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."

Vậy đối với trường hợp của bạn, bạn bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội vào tháng 8/2015 ngày dự sinh của bạn là tháng 4/2016 thì nếu trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn ( tính từ tháng 4/2015-4/2016) nếu bạn có 6 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn được hưởng chế độ thai sản, vậy bạn tham gia bảo hiểm từ tháng 8/2015 tới 4/2016 thì bạn đã có 8 tháng hoặc 9 tháng tham gia bảo hiểm (tùy thuộc vào việc bạn nghỉ sinh vào đầu tháng 4/2016 hay cuối tháng 4/2016) vậy bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Về thủ tục hưởng: Sau khi sinh con, bạn nộp lại cho công ty bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con bạn để công ty làm thủ tục hưởng thai sản cho bạn.

Tham khảo bài viết liên quan: Nghỉ thải sản có phải đóng kinh phí công đoàn ? Thủ tục hưởng thai sản thực hiện thế nào ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê