Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định 29/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách hàng, căn cứ theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: “Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế"

Do đó, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã chỉ được hưởng phụ cấp, không được hưởng lương.

Tuy nhiên, theo điểm i khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn vẫn thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 33, Điều 66 Luật bảo hiễm xã hội 2014, họ chỉ là đối tượng áp dụng của chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Theo khoản 1 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì căn cứ đóng của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn dựa trên mức lương cơ sở.

"Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất"

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Căn cứ đóng bảo hiểm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900 6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê