1. Nếu tôi tự ý nghỉ dưỡng thai , công ty có quyền sa thải tôi không?

2. Nếu tôi nhờ cty đóng giúp BHXH (tôi tự chi 100%) cho đến khi thai của tôi được 4 tháng và viết đơn nghỉ việc luôn thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không (vì tôi không còn là người của cty nữa) . Nếu được hưởng chế độ thì ai là người làm thủ tục hưởng chế độ cho tôi, tôi có thể tự làm được không và làm thủ tục ở đâu? (tôi đang làm ở Tân Thành, Bà Rịa).

3. Sau khi nhờ cty đóng BHXH xong, tôi viết đơn thôi việc (vào khoảng tháng 8). Theo như cty tôi thì 3 tháng sau mới có quyết định nghỉ việc và sổ BHXH. Vậy tôi có được hưởng thêm trợ cấp thất nghiệp không. Tôi đóng trợ cấp thất nghiệp được 4 năm. Theo luật thì 3 tháng sau khi làm thủ tục mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp có đúng không ạ. Vậy sẽ bị trùng với thời gian sinh con của tôi. Như vậy tôi có được hưởng vừa trợ cấp thất nghiệp và  trợ cấp thai sản trong cùng một thời gian được không ạ
Rất mong luật sư tư vấn sớm giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Thu Huyen
 
 

Trả lời:
Bạn thân mến, thắc mắc của bạn có ba vấn đề lớn được giải đáp như sau:
1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

2. Luật sư tư vấn:

Vấn đề thứ nhất:  Nếu bạn tự ý nghỉ dưỡng thai , công ty có quyền sa thải bạn không?

Một trong những trường hợp có thể áp dụng hình thức sa thải người lao động được quy định tại Điều 126 BLLĐ năm 2012 là:

“Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động”.

Do đó, nếu bạn tự ý nghĩ dưỡng thai quá 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có sự xác nhận của cơ sở khám bệnh là bạn bị ốm; trong nội quy lao động của công ty cũng không có quy định khác thì bạn sẽ bị người lao động sa thải.

Vấn đề thứ hai: Nếu tôi nhờ cty đóng giúp BHXH (tôi tự chi 100%) cho đến khi thai của tôi được 4 tháng và viết đơn nghỉ việc luôn thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không (vì tôi không còn là người của cty nữa) . Nếu được hưởng chế độ thì ai là người làm thủ tục hưởng chế độ cho tôi, tôi có thể tự làm được không và làm thủ tục ở đâu? (tôi đang làm ở Tân Thành, Bà Rịa).

Bạn thân mến, tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.  Quy định này có hai quan điểm như sau:

Thứ nhất: Thời gian đóng bảo hiểm đủ 6 tháng được tính tới lúc bạn sinh con, có nghĩa là bạn phải có ít nhất 6 tháng đóng bảo hiểm từ lúc bạn đóng bảo hiểm tới lúc bạn sinh con. Ví dụ như: tháng 10/2013 bạn sinh con thì ít nhất tháng 4/2013 bạn đã phải đóng bảo hiểm liên tục tới tháng 10/2013.

Thứ hai: Thời gian 6 tháng được tính từ trước 1 năm kể từ lúc bạn sinh con. Có nghĩa là nếu như tháng 10/2013 bạn sinh con thì ít nhất từ tháng 4/2012 bạn đã phải tham gia đóng bảo hiểm ( từ 10/2012 tới 10/2013 là 12 tháng, từ 4/2012 tới 10/2012 là 6 tháng). Đây là vấn đề bất cập của pháp luật nhưng trên thực tế thì cách hiểu thứ 2 thường được áp dụng nhiều hơn.

Do đó, căn cứ vào thời gian bạn đóng bảo hiểm để xác định bạn được hưởng chế độ thai sản hay không. Và quan điểm nào trong hai quan điểm trên được áp dụng thì còn tùy thuộc vào cơ quan nơi giải quyết chế độ bảo hiểm thai sản cho bạn.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của bạn cần những giấy tờ sau:

-  Sổ bảo hiểm xã hội.

-  Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con .

-  Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với bạn vì theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn làm công việc nặng nhọc.

-  Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ bạn  người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho bạn. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp tổ chức bảo hiểm xã hội  không quyết toán thì sẽ có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho bạn.

Vấn đề thứ ba:  Sau khi nhờ cty đóng BHXH xong, tôi viết đơn thôi việc (vào khoảng tháng 8). Theo như cty tôi thì 3 tháng sau mới có quyết định nghỉ việc và sổ BHXH. Vậy tôi có được hưởng thêm trợ cấp thất nghiệp không. Tôi đóng trợ cấp thất nghiệp được 4 năm. Theo luật thì 3 tháng sau khi làm thủ tục mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp có đúng không ạ. Vậy sẽ bị trùng với thời gian sinh con của tôi. Như vậy tôi có được hưởng vừa trợ cấp thất nghiệp và  trợ cấp thai sản trong cùng một thời gian được không ạ.

Bạn thân mến, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;
2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn mới đủ điều kiện về thời gian để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Thời gian bạn nghĩ chế độ thai sản không thể được xem là thời gian bị nghĩ việc mà chưa tìm được việc làm; bởi vì người lao động phải có đủ thời gian đóng bảo hiểm, đăng kí thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội và sau 15 ngày kể từ ngày đăng kí thất nghiệp mà bạn chưa tìm được việc làm thì bạn mới được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Chúc bạn mẹ tròn con vuông!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê 

---------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;