Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người thư: Hoàng Thương

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1940

    

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại các điều 28, 31, 34 và 35 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, những lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Theo thông tin bạn đưa ra thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh nên bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê